Komentarz giełdowy – Powell nie daje odetchnąć rynkom

19:39 4 marca 2021

Bardzo silny wzrost rentowności w Stanach Zjednoczonych prowadzi do większych ruchów na innych rynkach. Są to nie tylko waluty czy surowce, ale przede wszystkim rynek akcyjny. Większe rentowności to możliwa oznaka wyższych stóp procentowych lub ewentualnych problemów gospodarczych spowodowanych zachwianiem stabilności finansowej. Dzisiaj przed marcowym posiedzeniem Fed przemawiał jego szef Jerome Powell. Nie dał on jednak rynkom niczego konkretnego, co doprowadziłoby do normalizacji sytuacji.

Dzisiaj Nasdaq na moment znalazł się w okolicach najniższego poziomu od końca grudnia tego roku. Szybko jednak inwestorzy powrócili do kupowania przy ważnych technicznych miejscach, czego wynikiem może być pozytywna sesja dzisiejszego dnia. Z drugiej strony to nie będzie jednak efekt słów Jerome Powella. Szef Fed przemawiał dzisiaj publiczne po kilku innych komentarzach ze strony amerykańskich bankierów centralnych. Oczywiście uwaga skupiona jest przede wszystkim na komentarzach dotyczących inflacji, rentowności czy stóp procentowych. Powell nie powiedział jednak w zasadzie nic mocnego, co mogłoby w jakimś większym stopniu zmienić bieg wydarzeń na rynkach. Wskazał on jedynie, że obecne wydarzenia nie powinny wpłynąć na długoterminowe oczekiwania inflacyjne oraz pomimo ogólnej poprawy, rynek pracy wciąż nie ma się jeszcze dobrze. Wskazał on, że brakuje jeszcze ok. 10 mln miejsc pracy w USA, co przy obecnym tempie wzrostu zatrudnienia może zająć lata! Generalnie jego wypowiedzi nie zadowoliły rynków, co doprowadziło do dalszych wzrostów rentowności. Z drugiej strony indeksy nie powróciły do głębszych spadków.

Wyraźnie traciły dzisiaj spółki technologiczne. Wśród najbardziej spadkowych obserwowaliśmy Apple’a czy PayPayla. Z drugiej strony powody do zadowolenia ma sektor naftowy. Ropa WTI zbliża się do poziomu 65 dolarów za baryłkę po decyzji OPEC o utrzymaniu produkcji bez zmian w kwietniu w porównaniu do maja, z bardzo niewielkimi zmianami dla Rosji czy Kazachstanu. Dla rynku przede wszystkim ważne jest jednak to, że produkcja nie wzrośnie kilka milionów baryłek na dzień, co teoretycznie mogłoby mieć miejsce.

WIG20 wzrósł dzisiaj marginalnie, choć w ciągu dnia akcje Allegro nastrajały pozytywnie inwestorów. Kolejny dzień silnie rosły akcje Mabiona za sprawą możliwości produkcji szczepionki. Akcje wzrosły do 100 zł, ale potem szybko cofnęły się w okolice 60 zł. Od historycznych maksimów odbyły się akcje spółki gamingowej Huuuge.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót