Komentarz walutowy: Czy EURUSD wróci do parytetu?

11:51 22 listopada 2022

Ubiegły tydzień przyniósł nieznacznie umocnienie dolara amerykańskiego, a po weekendzie pozytywny sentyment na amerykańskiej walucie utrzymuje się. Podczas wczorajszej sesji główna para walutowa spadła około 0,8%, z kolei dziś o poranku możemy obserwować nieznaczne odreagowanie sięgające 0,25%. Niemniej biorąc pod uwagę wyhamowanie ubiegłego tygodnia, niewykluczone jest pogłębienie przeceny na głównej parze walutowej. Dziś nie znajdziemy jednak kluczowych danych w kalendarzu, a inwestorzy mogą wyczekiwać na jutrzejszą publikację protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC, przez co zmienność może być ograniczona. 

Ostatnie wypowiedzi Mester i Daly z Fed mogą przemawiać za 50 punktową podwyżką stóp w grudniu, obie Paine pczynały bowiem, że bank centralny może zmniejszyć  agresywne tempo zacieśniania polityki monetarnej. Niemniej Mester stwierdziła także, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym że Fed jest blisko zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Z kolei Daly powiedziała, że nie wyklucza wzrostu stóp powyżej poziomu 5%, w przypadku jeśli inflacja dalej będzie rosnąć. Z drugiej strony Daly stwierdziła, że obecny przedział 3,75-4,00% należy traktować jako restrykcyjny, a to można traktować już jako nieco gołębią wypowiedź. Niemniej wydaje się, że w krótkim teminie losy dolara będa zależały od jutrzejszej publikacji minutes.

Patrząc technicznie na notowania EURUSD, wczoraj doszło do cofnięcia poniżej wsparcia przy poziomie 1,0270, co zgodnie z klasycznymi założeniami analizy technicznej, otwiera drogę do dalszej przeceny. Dziś o poranku obserwujemy jednak odwrotny sentyment i nieznaczny ruch w górę. Niemniej wydaje się iż, tak długo jak kurs będzie pozostawał poniżej strefy oporowej przy 1,0360, ruch w dół jest możliwy. W przypadku realizacji scenariusza, niewykluczony byłby nawet atak na strefę wsparcia 1,0110 - 1,0090, a w przypadku jej pokonania nawet na poziom parytetu. 

Jeśli chodzi o kalendarz na ostatnią sesję tego tygodnia, ten jest raczej lekki. Przed chwilą poznaliśmy dane o wynagrodzeniach i produkcji przemysłowej z Polski, które rozczarowały. Produkcja przemysłowa za październik wzrosła jedynie o 6,8% r/r  przy oczekiwaniach zakładających wzrost o 7,8% i  był to wynik także poniżej poprzedniego wzrostu na poziomie 9,8%. Z kolei wynagrodzenia w październiku wzrosły o 13% r/r, przy oczekiwaniu wzrostu o 14% i poprzednim odczycie na poziomie 14,5%. Polski złoty nieznacznie tracił przed publikacją danych, a po godzinie 10:00 zwiększył swoje straty względem głównych walut. Aktualnie PLN jest notowany 0,15% pod kreską względem dolara, natomiast strefy w ujęciu do euro, funta i franka sięgają 0,3-0,4%. Aktualnie za dolara trzeba zapłacić 4,59 zł, za euro 4,7116 zł, za franka 4,7953 zł, a za funta 5,4323 zł. 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót