Komentarz walutowy – Czy na konferencji RPP zasygnalizowane będą zmiany?

10:14 7 czerwca 2023

Wczoraj RPP zgodnie z oczekiwaniami zadecydowała o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian. W komunikacie również trudno było doszukiwać się jakichkolwiek zmian, oprócz zwrócenia uwagi na spadkowy trend inflacji. Czy jednak inflacja spadła już wystarczająco dużo, aby można było zakomunikować możliwe zmiany w polityce na koniec roku? Czy jednak szef NBP poczeka na lipcowe projekcje inflacyjne przed jakimikolwiek deklaracjami?

Spadek inflacji jest znaczący, choć w kolejnych miesiącach wakacyjnych powinniśmy obserwować jeszcze większy wpływ wysokiej bazy z zeszłego roku. W czerwcu czy w lipcu 2022 roku obserwowaliśmy gigantyczne ceny paliw, natomiast w sierpniu mieliśmy ekstremalne rekordy cen gazu. Wobec tego na koniec wakacji jest szansa, że inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowego poziomu. Kluczowe pytanie dotyczy tego, jak będą wyglądały nowe projekcje inflacyjne, biorąc pod uwagę dosyć istotny spadek cen energii na przestrzeni ostatniego roku. Niemniej pojawiły się głosy, że może dojść do przygotowywania gruntu pod obniżki. Kilku członków RPP wyraziło zdanie na temat tego, że wyraźny trend spadku inflacji, optymistyczne projekcje inflacyjne oraz spadek inflacji do poziomu jednocyfrowego może stanowić podstawę do obniżki stóp. Oprócz tego RPP chciałaby utrzymania siły polskiego złotego, co pozwoli na szybsze dojście inflacji do celu. Wobec tego, bez wiedzy na temat nowych projekcji inflacyjnych, prof. Adam Glapiński nie powinien dzisiaj mówić zbyt wiele na temat potencjału obniżek  w tym roku. Istnieje jednak szansa na to, że ponownie „wyrazi nadzieje”, że takie warunki na koniec tego roku będą miały miejsce. Konferencja prasowa po decyzji RPP odbędzie się o godzinie 15:00.

Poza ważnym wydarzeniem z perspektywy polskiego złotego warto zwrócić uwagę na potężne osłabienie liry. Krajowe banki miały zadecydować o zmniejszeniu wsparcia dla obligacji krajowych w celu ograniczenia wzrostu ryzyka bankructwa. Taka decyzja doprowadziła do nawet 7% osłabienia kursu liry podczas dzisiejszej sesji, a od drugiej tury wyborów prezydenckich, wygranych przez Erdogana, lira osłabiła się o ponad 15%!

Dzisiaj decyzję podejmuje Bank Kanady. Oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian, aczkolwiek ostatnie odbicie inflacyjne zwiększyło szanse na niespodziankę. Obecny poziom stopy referencyjnej to 4,5%, a dzisiejsza decyzja zostanie ogłoszona o 16:00.

Po godzinie 10:00 za dolara płaciliśmy 4,1819 zł, za euro 4,4694 zł, za funta 5,1931 zł, za franka 4,6099 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót