Komentarz walutowy – inflacja problemem dla Bidena

10:43 21 stycznia 2022

Miniony rok zakończył się w dobrych nastrojach pomimo wyraźnie jastrzębiego zwrotu Fed w grudniu. Często słyszałem taką narrację: trzeba wykorzystać obecny (czyli poprzedni) rok, bo następny będzie bardzo trudny. Czyżbyśmy właśnie widzieli tego przejaw?

Nowy rok rozpoczął się od dużej zmienności, ale do tej pory nie było konsensusu, co to tak naprawdę oznacza dla rynków. Z jednej strony rosną oczekiwania na zacieśnienie pieniężne na całym świecie, z drugiej nadal żywe są nadzieje na dalsze ożywienie i powrót do normalności po pandemii. Ta debata cały czas jest otwarta, ale wczoraj obserwowaliśmy pierwsze większe tąpnięcie na Wall Street od wielu miesięcy, co przy okazji pociągnęło za sobą w dół kusy kryptowalut. Mówi się o pierwszej kapitulacji nowego pokolenia inwestorów, które do tej pory znało tylko hossę. Powodów (pretekstów) jak zwykle może być wiele. Jednym z nich są wyniki Netflixa, którego notowania spadły w handlu posesyjnym aż o 20%. Innym jest wygasanie znacznej ilości opcji w dniu dzisiejszym, co wymusza aktywność hedgingową po stronie instytucji. Ale wydaje się, że kluczem jednak jest inflacja. Mówi się o tym, że działania Fed są motywowane politycznie – najwyższa od 40 lat inflacja jest z pewnością jednym z powodów wpływających na szorujące po dnie notowania poparcia dla prezydenta Bidena. Resztę łatwo można sobie dopowiedzieć. Tak jak jeszcze w ubiegłym roku narracja o przejściowej inflacji była Demokratom na rękę (dodruk Fed finansował duży deficyt), tak teraz inflacja „okazała się” problemem politycznym, z którym trzeba walczyć. To może sprawiać, że inwestorzy zakładający bezwarunkową pomoc Fed dla rynków mogą czuć się zakłopotani. To również oznacza, że wszystkie oczy zwrócone będą na Fed już w przyszłą środę, gdy czeka nas decyzja najważniejszego banku centralnego na świecie.    

O dziwo na rynku walut jest spokojnie. O 9:40 euro kosztuje 4,5253 złotego, dolar 3,9926 złotego, frank 4,3682 złotego, zaś funt 5,4182 złotego.   

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót