Komentarz walutowy – Mieszane wieści z Europy

10:42 31 stycznia 2023

Koniec miesiąca jest zwykle dosyć spokojnym czasem na rynkach finansowych, natomiast obecnie obserwujemy realizację sporych ruchów, które miały miejsce przez cały miesiąc. Indeksy wyraźnie tracą, dolar powraca do gry przy rosnących rentownościach. Tymczasem najnowsze dane z europejskich gospodarek pokazują, że recesja wciąż może być w grze, a co ważniejsze przy ponownym wzroście cen! Co w takim razie zrobi EBC? Czy wykorzysta sytuację i podtrzyma jastrzębie stanowisko przy odbijającej inflacji? Czy jednak zwróci uwagę na kulejący wzrost gospodarczy?

Wczoraj rozczarowanie danymi z Niemiec. PKB spada w ujęciu kwartalnym o 0,2% k/k. Do tego wyraźny wzrost inflacji w Hiszpanii przy oczekiwaniu solidnego spadku. Choć był to efekt neutralizacji niektórych zwolnień podatkowych, które miały miejsce podczas poprzedniego roku, to jednak widać, że inflacja wciąż mogła nie powiedzieć ostatniego słowa. Dzisiaj o poranku bardzo słabe dane z Niemiec. Sprzedaż detaliczna w tym kraju spada o 5,3% m/m za grudzień, co potwierdza słabe PKB za IV kwartał. Oczekiwano jednak niewielkiego spadku miesięcznego i niewielkiego spadku w ujęciu rocznym. Spadkowa dynamika roczna pokazuje, że siła konsumentów wcale nie jest zbyt mocna. Później inflacja we Francji – zgodna z oczekiwaniami, ale minimalnie poniżej post-covidowych rekordów na poziomie 7%. Dzisiaj o 11:00 czekają na nas dane dotyczące zmiany PKB dla całej strefy euro i to oczekiwany jest spadek rzędu 0,2% k/k. Z kolei o 14:00 poznamy inflację z Niemiec, która ponownie ma powrócić na dwucyfrowe tory.

Jak widać sytuacja w Europie wydaje się być dosyć mieszana – wyższa inflacja przy spowolnieniu gospodarczym lub nawet nadchodzącej recesji. Jednocześnie ceny gazu spadają w okolice poziomu 55 EUR/MWh. To niemal 6 krotnie mniej niż podczas szczytów, ale widać, że efekt euforii niskimi cenami surowców mógł przeminąć. Chociaż ropa zatrzymała swój rajd, to nie należy zapominać, że lada dzień wchodzi w życie embargo na rosyjskie produkty ropopochodne. Przy deficycie diesla w Europie, może to mieć ogromny wpływ na niepokój cenowy, choć jednocześnie trzeba pamiętać, że Europa miała sporo czasu, aby przygotować się na ten czas.

EBC najprawdopodobniej pozostanie jastrzebi, choć może dostrzec problemy gospodarcze. Fed tymczasem spowolni podwyżki do 25 punktów bazowych, ale będzie brzmiał jastrzębio, nawet pomimo tego, że najprawdopodobniej nie czeka nas seria podwyżek, a jedynie 2 ruchy o 25 pb. Waller z zarządu Fed znany raczej z jastrzębiego usposobienia stwierdził, że stopy procentowe znajdą się na poziomach restrykcyjnych, jeśli będą one na poziomie 1,5-2,0 punkty procentowe wyższe niż ocena inflacji na koniec roku. Fed wskazuje, że inflacja na koniec roku spowolni do 3,1%. W takim wypadku restrykcyjny poziom byłby oceniany już w zakresie 4,5-5,0%, co oznacza, że w marcu możemy mieć zakończenie cyklu podwyżek.

Od początku tego tygodnia złoty nie radzi sobie dobrze, choć jest to efekt przede wszystkim mocnego dolara. USDPLN narusza okolice 4,3600 zł, za euro płacimy z kolei 4,7129 zł, za funta 5,3676 zł, za franka 4,6995 zł.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót