Komentarz walutowy – odwilż czy zmiana trendu?

08:16 18 maja 2022

Od ubiegłego czwartku na rynkach obserwujemy poprawę nastrojów. Zawitała ona także na rynek walut, gdzie dolar osłabił się pomimo dobrych danych z USA. W Polsce GUS podał bardzo dobre dane za pierwszy kwartał.

Globalna poprawa nastrojów to głównie efekt przesilenia, które w ubiegłym tygodniu wywołał upadek kryptowaluty Luna. Mimo, że było to wstrząs nie tylko dla rynku krypto, fakt iż nie doszło do głębszego załamania (m.in. utrzymały się inne ważniejsze stablecoiny) musiał zostać odebrany jako ulga. Choć fundamentalny obraz nie uległ zmianie – nadal nad rynkami wisi widmo niewidzianego tak naprawdę od dekad zacieśnienia pieniężnego, uczucie ulgi sprawia, że wracają kupujący. Już w ubiegły piątek widać było to na rynkach akcji, wczoraj trend też zawitał na rynek dolara, gdzie notowania indeksu dolara cofnęły się z poziomów niewidzianych od niemal 20 lat. Ruchowi temu pomogły komentarze przedstawicieli EBC, coraz śmielej zapowiadających podwyżkę stóp, jednak to zmiana sentymentu zdaje się mieć kluczowe znaczenie. Dolarowi nie pomogły świetne dane o produkcji i sprzedaży za maj, które oznaczają, że Fed być może będzie musiał jeszcze przyspieszyć zacieśnienie. Na razie Fed trzyma się linii z majowego posiedzenia – Powell podczas wczorajszego wystąpienia nie powiedział nic nowego.

Sentyment zatem pomógł też złotemu, w szczególności w relacji do dolara. Dane o PKB za pierwszy kwartał miały drugorzędne znaczenie dla rynku, po części dlatego, że mocny wynik był już od jakiegoś czasu oczekiwany. Szybki szacunek GUS pokazał wzrost na poziomie 8,5%. Co prawda jest to po części zasługa niskiej bazy ubiegłego roku oraz wydatków uchodźców, jednak dane oznaczają, że w całym roku wzrost może przekroczyć 5%. Patrząc na rynek złotego kurs EURPLN nadal pozostaje w konsolidacji wokół 4,65, więc tu na razie wiele się nie zmienia i inwestorom potrzebny będzie mocniejszy impuls.

Środowy kalendarz jest dość lekki, za nami już paczka danych z Wielkiej Brytanii, zaś przed nami dane o nowych budowach domów w USA (14:30). O 8:15 euro kosztuje 4,6579 złotego, dolar 4,4212 złotego, frank 4,4453 złotego, zaś funt 5,5125 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót