Komentarz walutowy: Rosnąca inflacja, wojna na Ukrainie i ograniczenia w Chinach w centrum uwagi

10:12 19 kwietnia 2022

Inwestorzy wracają na rynek po długim weekendzie świątecznym. O ile dzisiejsza sesja nie przyniesie wielu ważnych publikacji makroekonomicznych, tak w centrum uwagi pozostaje rosnąca inflacja, wojna na Ukrainie i ograniczenia w Chinach. Ponadto należy także wspomnieć o trwającym sezonie publikacji wyników spółek z Wall Street, dziś swoje raporty kwartalne opublikują między innymi Netflix i IBM, a jutro Tesla. 

Pomimo, że dziś o poranku możemy obserwować nieznaczne odreagowanie na EURUSD, tak notowania głównej pary walutowej pozostają tuż poniżej poziomu 1,08 USD, czyli cały czas bardzo blisko minimów ustanowionych w minionym tygodniu. Długoterminowy trend na parze EURUSD jest wciąż spadkowy, a dzisiejsze nieznaczne podbicie analizy traktować jedynie jako korektę. Jeden z członków FOMC - Bullard powiedział, że inflacja jest za wysoka i że nie można wykluczyć podwyżki o 75 punktów bazowych na jednym z posiedzeń. Niemniej dodał on także, że scenariusz bazowy nie zakłada powyżej wyższych niż 50 pb. Wypowiedzi kolejnych członków Rezerwy Federalnej mogą mieć wpływ na nastroje rynkowe. Dziś przemawiać będzie także Charles Evans - szef fed z Chicago. Poza tym, nagłówki dotyczące tego co dzieje się na Ukrainie, a także w Chinach również będą są śledzone przez inwestorów.

Jeśli chodzi o polskiego złotego, wtorkowy poranek nie przynosi większej zmienności. Nasza krajowa waluta nieznacznie traci względem euro, dolara, franka i funta. Notowania EURPLN rosną najmocniej, ruch sięga tutaj 0,35% na niekorzyść PLN. Z kolei CHFPLN i GBPPLN zyskują około 0,15%, podczas gdy USDPLN jest notowany zaledwie 0,05% wyżej. Za jedno euro zapłacimy 4,6311 zł, za dolara 4,2880 zł, frank kosztuje 4,5383 zł, a funt 5,5800 zł. Dzisiejsze dane o inflacji bazowej za marzec, które poznamy o 14:00 raczej nie powinny mieć dużego przełożenia na notowania par z PLN, cięzko tutaj bowiem o duże zaskoczenie.

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót