Komentarz walutowy – rośnie szansa na drugie referendum

09:33 14 marca 2019

W tym tygodniu nie uciekniemy od tematu Brexitu. Środowe głosowania były jednak już bardziej nieprzewidywalne niż wtorkowe i przyniosły trochę nieoczekiwane rezultaty. W ich konsekwencji rośnie szansa na drugie referendum i pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii.

Środowe głosowanie miały być formalnością. Po tym, jak przepadł wniosek Theresy May o zaakceptowanie jej umowy z Unią, wczoraj parlament miał odrzucić wyjście z Unii bez porozumienia. Tak też zrobił, ale w dodatkowym głosowaniu z inicjatywy posłów odrzucono wyjście z UE bez porozumienia nie tylko 29 marca, ale w jakichkolwiek okolicznościach. To nie jest na rękę rządowi, który chciał mieć możliwość „straszenia” Brukseli ewentualnym chaosem i w ten sposób zwiększania swojej przewagi w negocjacjach. Co więcej, po głosowaniach widać wyraźny rozłam w rządzie. Nic jednak nie zapowiada rezygnacji premier May. Dziś parlament będzie w konsekwencji głosował nad wnioskiem o prośbę dotyczącą wydłużenia art.50, którą rząd miałby skierować do Unii. Ciekawe jest jednak to, co mówi premier May. Zapowiedziała ona, że jeśli jej porozumienie nie zostanie przyjęte do 20 marca będzie wnioskować o bardzo długi okres wydłużenia negocjacji, ponieważ UE zgodzi się na krótki okres (maksymalnie do końca czerwca) tylko w scenariuszu akceptacji porozumienia. Ponieważ jednak wielu przeciwników porozumienia już zapowiedziało, że nadal nie będzie go popierać, opcja pozostania w UE na dłuższy czas (nawet do końca 2020 roku) wydaje się bardzo realna. Podsumowując, dziś mamy głosowanie nad wydłużeniem art.50, w przyszłym tygodniu zaś kolejne (trzecie już) głosowanie nad umową May, jednak coraz więcej wskazuje na możliwość drugiego referendum, które mogłoby ostatecznie zapobiec w ogóle Brexitowi. Dla funta taki rozwój wydarzeń jest pozytywny i zyskiwał on po wczorajszych głosowaniach.

Ponieważ rynkom podoba się taki scenariusz, wobec dolara lekko zyskuje też euro, na czym z kolei korzysta złoty. Nie są to jednak bardzo duże ruchy, a kolejne dane pokazują, że globalna gospodarka nie jest w najlepszej kondycji. Co prawda wczoraj pozytywnie zaskoczyły dane o zamówieniach dóbr trwałych w USA za styczeń, jednak już dziś rozczarował raport o produkcji przemysłowej w Chinach w lutym (wzrost na poziomie 5,3% r/r, najmniej od 17 lat!). Dziś o 15:00 raport o sprzedaży nowych domów w USA w styczniu. We wtorek i środę głosowania w Izbie Gmin miały miejsce pomiędzy 20:00 a 21:00 naszego czasu, jednak dziś debata zaplanowana jest do 19:00, zatem głosowania mogą odbywać się nieco wcześniej. Dziś rano widzimy umiarkowane umocnienie dolara. O godzinie 8:30 euro kosztuje 4,3027 złotego, dolar 3,7987 złotego, frank 3,7837 złotego, zaś funt 5,0489 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót