Komentarz walutowy: To jeszcze nie koniec podwyżek stóp w USA

11:51 15 grudnia 2022

Kluczowym wydarzeniem wczorajszej sesji była decyzja FOMC w sprawie poziomu stóp procentowych. Fed zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopy o 50 punktów bazowych do przedziału 4,25-4,5%, jednak w przekazie zabrakło gołębich stwierdzeń. Wręcz przeciwnie nadzieje szybkie zakończenie procesu zacieśniania zostały odłożone w czasie, a sam komunikat miał jastrzębi wydźwięk. Po pierwsze najnowsza projekcja dotycząca poziomu stóp procentowych wskazuje na medianę na poziomie 5,1% na koniec 2023 roku. Bankierzy centralni zakładają więc jedną podwyżkę więcej niż rynek. Po drugie sam prezes Fed powiedział, że “mamy jeszcze wiele do zrobienia” stwierdzając, że obecny poziom stóp procentowych nie jest zbyt wysoki. Jerome Powell dodał także na koniec konferencji, że nie jest to jeszcze czas, aby myśleć o obniżkach stóp procentowych i że będzie się można nad tym zastanawiać dopiero w momencie, kiedy członkowie komitetu będą pewni, że inflacja zmierza w kierunku celu, czyli 2%. Tradycyjnie padły stwierdzenia, że dalsze kroki Fed będą zależały od danych makroekonomicznych, dlatego nie wiadomo czego spodziewać się po lutowym posiedzeniu. Ani w komunikacie, ani w słowach Powella nie można było doszukać się wskazówek co do tego, czy na kolejnym posiedzeniu zobaczymy podwyżkę tylko o 25 punktów bazowych, czy może będzie to za mało.

Jeśli chodzi o reakcję rynkową, ta była zgodna z komunikatem, czyli była jastrzębia. Indeksy giełdowe ruszyły w dół, a dolar umocnił się tuż po opublikowaniu decyzji. Niemniej już podczas samej konferencji prasowej rozpoczął się ruch powrotny, przez co ostatecznie cały ruch w dół na EURUSD został wymazany, a straty na Wall Street zostały ograniczone, choć główne indeksy zamknęły dzień pod kreską. Z kolei dziś o poranku widać, że pierwsza reakcja, którą obserwowaliśmy tuż po decyzji Fed była słuszna i na początku sesji europejskiej dolar umacnia się, a indeksy giełdowe tracą. 

To jeszcze nie koniec emocji. Dzisiejsza sesja zapowiada się bardzo ciekawie, a to z powodu kolejnych decyzji banków centralnych. Dziś o poranku zarówno Bank Norwegii, jak i Szwajcarski Bank Narodowy podjęły decyzje o podwyżkach, które były zgodne z rynkowymi szacunkami. Przed nami jednak jeszcze decyzje Banku Anglii (13:00) i  Europejskiego Banku Centralnego (14:15), w obu przypadkach oczekuje się podwyżki o 50 punktów bazowych. Poza tym, w czwartkowym kalendarzu znajdziemy szereg odczytów z USA, między innymi dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Jak widać inwestorzy nie powinni narzekać na brak zmienności. 

Patrząc na złotego, ten nie radzi sobie w czwartek poranku najlepiej. Nasza krajowa waluta traci aż 0,8% względem dolara, a także 0,25% w ujęciu do franka i 0,2% do euro. Najmniejsze ruchy obserwujemy na parze GBPPLN, gdzie funt dodaje jedynie 0,05% względem złotego. Po godzinie 10:30 za dolara trzeba zapłacić 4,4150 zł, za euro 4,6874 zł, za franka 4,7495 zł, a za funta 5,4440 zł. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót