Komentarz walutowy – wirus uderza w rynki

08:42 27 stycznia 2020

Inwestorzy wracający na rynek po weekendowej przerwie nie dostają wielu dobrych wiadomości. Liczba ofiar wirusa w Chinach wzrosła do co najmniej 80, ale przede wszystkim panuje strach przed jego globalnym rozprzestrzenianiem się. To wszystko w kluczowym tygodniu sezonu wyników w USA.

Rynki najbardziej nie lubią niepewności. Często nawet złe informacje są dość szybko strawione przez inwestorów, jeśli można o nich mówić wyłącznie w czasie przeszłym. Jeśli jednak nie wiadomo, co się wydarzy, tworzy to pole do snucia najgorszych scenariuszy. Tak właśnie dzieje się teraz. Szybkie rozprzestrzenianie się wirusa na świecie, rosnąca liczba ofiar w Chinach, mrożące krew w żyłach filmy i zdjęcia napływające z okolic Wuhan działają na wyobraźnie i kreują czarne scenariusze. Wydaje się, że będzie tak, dopóki nie przestanie przybywać zakażeń, a WHO nie znajdzie sposobu na wirus. Ponieważ chińskie rynki akcji są zamknięte, najmocniej traci ropa. Ograniczenia w transporcie spowodują spadek popytu, ale rynek boi się czegoś jeszcze gorszego – kompletnego zawieszenia ruchu lotniczego z Chinami. Rynek ropy jest mało elastyczny, więc każde zakłócenie wywołuje sporu ruch cen. Po atakach rakietowych w Iranie na początku miesiąca baryłka ropy Brent kosztowała ponad 70 dolarów, teraz jest to 58,50. Tracą także akcje na świecie, bo panika może zdusić nieśmiałe ożywienie, które widać w danych za ostatnie 2 miesiące. Jest już pewnym, że wpływ na chińską gospodarkę będzie spory, ale o jego skali przekonamy się dopiero najwcześniej na początku marca, ponieważ zostanie uchwycony głównie w danych za luty. Przykładowo, władze Szanghaju zabroniły zakładom produkcyjnym wznowienia pracy przed 9 lutego.

W kontekście powyższego inne wydarzenia tracą nieco na znaczeniu, a zapowiadał się tak czy owak niezwykle ciekawy tydzień. Na Wall Street mamy kulminację sezonu wyników. Raportami podzieli się niemal połowa spółek z indeksu Dow Jones Industrial Average. Do tego w środę wieczorem poznamy raport Tesli, która ostatnio stała się synonimem amerykańskiego rynku byka. W kalendarzu makro również nie brakuje wydarzeń. Decyzje podejmą Fed (środa) oraz Bank Anglii (czwartek), w USA opublikowane będą dane o PKB za czwarty kwartał (czwartek) oraz dane o inflacji PCE (piątek).   

Nerwowość rynku nie omija złotego, który traci wobec wszystkich głównych walut. O 8:40 dolar kosztuje 3,8623 złotego, euro 4,2625 złotego, frank 3,9782 złotego, zaś funt 5,0479 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót