Krypto newsletter: Czy Libra potrzebuje zgody szwajcarskiego regulatora?

14:32 11 września 2019

Podsumowanie:

  • Projekt kryptowaluty Facebooka o nazwie Libra próbuje uzyskać szwajcarską licencję systemu płatności
  • Gemini rozpoczyna działalność powierniczą obejmującą aż 18 kryptowalut
  • Bitcoin wciąż pozostaje poniżej 75 dniowej średniej kroczącej

Facebook “puka” do drzwi szwajcarskich organów regulacyjnych

Od czasu publikacji ostatniego biuletynu w ubiegłym tygodniu, nastroje na rynku kryptowalut są raczej mieszane. Podczas gdy główne tokeny, takie jak Litecoin, Ethereum lub Dash, odnotowywały wzrosty cen, Bitcoin poszedł w przeciwnym kierunku i stracił swój pęd. Jeśli chodzi o wiadomości dotyczące branży krypto warto zwrócić uwagę na informację opublikowaną przez Facebook’a. Amerykańska firma będzie starać się o szwajcarską licencję dla systemu płatności, dla swojego nowo powstałego projektu o nazwie Libra. Największa na świecie firma z branży mediów społecznościowych dodała, że ​​stara się wyjść poza sieć społecznościową i przejść do handlu elektronicznego oraz płatności globalnych. Stąd też Libra wymaga licencji różnych organów regulacyjnych, w tym szwajcarskiego organu nadzoru FINMA. Stowarzyszenie Libry stacjonujące w Genewie poinformowało: „Angażujemy się w dialog z FINMA i widzimy możliwą ścieżkę rozwoju, tak aby sieć blockchain typu open source stała się regulowanym systemem płatności o wysokim bezpieczeństwie”. Z kolei amerykański zastępca sekretarza skarbu państwa - Sigal Mandelker powiedział we wtorek, że każdy projekt dotyczący kryptowalut musi spełniać najwyższe standardy, tak aby nie stanowił on narzędzia w praniu brudnych pieniędzy i nie wspierał on terroryzmu. 

Przez ostatni tydzień, główne kryptowaluty odnotowywały umiarkowne zyski. Wyjątkiem pozostał Bitcoin, który zanotował wyraźne osunięcie. Źródło: xStation5

Gemini uruchamia usługi powiernicze

Gemini, nowojorska giełda kryptowalut założona w 2014 roku, niedawno uruchomiła własną usługę powierniczą o nazwie Gemini Custody. Jak poinformowała firma, nowa usługa ma umożliwić klientom sprawdzanie sald, pobieranie wyciągów z konta, inicjowanie wypłat, a także przyznawanie audytorom dostępu do wszelakich informacji. Ponadto klienci Gemini powinni mieć również możliwość wymiany swoich aktywów bez konieczności przenoszenia środków z portfeli typu offline. Do tej pory aż 18 cyfrowych walut było wspieranych przez Gemini, w tym Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ether (ETH) i Litecoin (LTC), a także następujące tokeny ERC-20: 0x (ZRX) , Augur (REP), Basic Attention Token (BAT), Bread (BRD), Dai (DAI), Decentraland (MANA), Enjin (ENJ), Flexacoin (FXC), Gemini Dollar (GUSD), Kyber Network (KNC), Loom Network (LOOM), Maker (MKR) i OmiseGo (OMG). Prezes firmy, Tyler Winklevoss, powiedział: „Od pierwszego dnia Gemini uznała potrzebę stworzenia światowej klasy rozwiązania w zakresie opieki nad portfelem, które jest bezpieczne i łatwe w obsłudze dla osób na całym świecie”.

Bitcoin nadal walczy ze swoim oporem technicznym

Cena Bitcoina wciąż znajduje się poniżej ważnego oporu jakim jest 75 dniowa średnia krocząca. Warto zauważyć, że gdy strona popytowa testowała powyższą granicę kilka dni temu, na wykresie zarysowała się formacja spadającej gwiazdy, która zapoczątkowała spadek ceny aktywa. Następnym poziomem, na którym Bitcoin może szukać wsparcia to pułap 9500 dolarów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót