Kryptowaluty w otoczeniu nieśmiałego pivotu na Wall Street

12:03 5 października 2022

Rynek kryptowalut zareagował umiarkowną euforią na potężne odbicie indeksów z Wall Street. Przypomnijmy, Dow Jones, S&P500 i NASDAQ zyskiwały wczoraj blisko 3% pomagając kryptowalutom w zmianie sentymentu:

  • Bitcoin wzbił się powyżej 20 000 USD jednak rynkowi wyraźnie wciąż brakuje paliwa by zapoczątkować bardziej dynamiczne odreagowanie. Sugeruje to, że król kryptowalut prawdopodobnie będzie musiał powalczyć o obronę psychologicznego wsparcia przy 20 000 USD;
  • Altcoiny zareagowały relatywnie ospale na potężne odbicie giełdowych indeksów. Ethereum utrzymuje się w przedziale 1330 - 1350 USD, Ripple utrzymuje się powyżej 0,45 USD;
  • Kontrakty terminowe na Wall Street sugerują dziś niższe otwarcie po euforii z ostatnich dni. Rynki ponownie zaczynają agresywnie obstawiać szybsze wycofanie się Fed z agresywnego cyklu podwyżek przez obawy o recesję i możliwe zaskoczenie słabymi danymi z rynku pracy. Inwestorzy w tym tygodniu skoncentrują się na piątkowych danych NFP. Dziś poznamy raport ADP, który może stanowić 'wstęp' do piątkowego, kluczowego odczytu. Ponownie w myśl 'źle znaczy dobrze' rynkowi akcji sprzyjać będą słabe dane;
  • Wciąż nie jest jasne czy Rezerwa Federalna bierze pod uwagę realne osłabienie dotychczasowej narracji i czy zdecyduje się złagodnić cykl podwyżek w otoczeniu galopującej inflacji. Wydaje się, że bankierzy godzą się na gospodarcze spowolnienie oraz wzrost bezrobocia. Okoliczności te w końcu są konieczne do ostudzenia inflacji, co wielokrotnie podkreślał Fed;
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w ramach projektu ustawy MiCA Markets in Crypto-Assets zaleciła władzom w 27 krajach członkowskich UE rozważenie "uproszczonego traktowania podatkowego" dla użytkowników kryptowalut zaangażowanych w sporadyczne lub niewielkie transakcje, co mogłoby uderzyć w wolumen i płynność kryptowalutowych giełd. Dotychczas większość przepisów podatkowych w zagranicznych jurysdykcjach ma zastosowanie  dopiero gdy użytkownicy kryptowalut nabywają za nie realne dobra lub wymieniają na pieniądze fiducjarne;
  • Opodatkowanie handlu kryptowalutami mogłoby zniechęcić część rynku do systematycznej spekulacji na kryptowalutowych giełdach. 4 paździenrika 566 z 705 członków PE głosowało za rezolucją. Wiceprzewodnicząca PE, Eva Kaili wskazała, że technologia blockchain mogłaby zautomatyzować pobór podatków, ograniczyć korupcję. Dodała też, że PE powinien podjąć prace na rzecz poprawy zdolności analitycznych administracji podatkowych. Przepisy MiCA mogą wejść w życie już w 2024 roku;

Górnicy mają się lepiej niż oczekiwano?

  • Krajobraz wydobywczy rynku Bitcoina wydaje się nieco poprawiać, na co wskazuje m.in. rosnąca moc obliczeniowa sieci tzw. hashrate (Glassnode);
  •  Argentyńska firma wydobywcza w której udziały ma skarb państwa, YFP uruchomiła elektrownie o mocy 1MW, która wesprze górników Bitcoina. Przed końcem roku YFP zamierza ukończyć dużo większy projekt elektrowni o mocy 8MW, która w całości zostanie poświęcona wsparciu górników sieci Bitcoin. Firma nie ujawniła nazwy firmy wydobywczej, która jest wspierana jej mocą energetyczną;
  • Przypomnijmy, w czerwcu tego roku amerykańska firma-pionier na rynku górniczym Bitcoina - Crusoe Energy przekazała, że ​​po państwowych dotacjach rozszerzy działalność wydobywczą na Półwyspie Arabskim, w Abu Dhabi i Oman.

 

Indeks strachu i chciwości wzrósł o 5 punktów dzięki wczorajszemu odreagowaniu i finalnie udanej wspinaczce Bitcoina powyżej 20 000 USD. Nie zmienia to faktu, że poziom wciąż wskazuje na ekstremalny strach, który faworyzuje stronę podażową. Kolejny raz kryptowaluty wydają się być na łasce Wall Street. Źródło: alternative.me

Cena Ripple, interwał D1. 50 sesyjna średnia SMA 50 zbliża się wyraźnie do SMA 200, co jeśli wzrostowy trend się utrzyma zwiastowałoby możliwy 'złoty krzyż' zapowiadający zmianę trendu na wzrostowy. RSI w okolicach 60 punktów znajduje się blisko poziomów wykupienia powyżej 70 punktów, poziomy te historycznie zwiastowały korektę. Cena Ripple została trzykrotnie zbita z poziomów powyżej 50 USD, co rodzi obawy o głębszą korektę, jednak popyt za każdym razem reagował aktywnie w okolicach 0,43 USD. Notowania Ripple napędza prawdopodobnie coraz bliższy finał sporu z Amerykańską Komisją ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Źródło: xStation5

Cena Bitcoina, interwał H4. Średnia SMA50 zbliża się do 200 sesyjnej średniej na interwale czterogodzinnym co może zwiastować zbliżające się przecięcie znane pod nazwą 'złotego krzyża'. Poprzednio, w lipcu przecięcie dołem SMA200 przez 50 sesyjną średnią kroczącą zwiastowało prawie 30% odreagowanie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót