Market alert: Inwestowanie na rynku chińskim

13:19 27 lipca 2021

W tym artykule:

  • Nowe regulacje uderzają w chińskie spółki
  • CHNComp pod presją sprzedających pomimo euforii na Wall Street
  • Jak inwestować na rynku w Chinach

"Bądź chciwy, kiedy inni się boją" - to stwierdzenie Warrena Buffetta pokryło się już warstwą kurzu, ponieważ główne globalne rynki akcji wydają się znajdować w niekończącym się rajdzie wzrostowym. Jest jednak jedno takie miejsce, które obecnie budzi wiele obaw inwestorów - Chiny. W weekend Pekin wydał nowe regulacje, które skutecznie zablokowały sektor edukacji online. O ile sam sektor nie jest dużą częścią rynku akcji, to regulacje te są następstwem wielu działań podejmowanych wobec spółek technologicznych i inwestorzy obawiają się, że wkrótce mogą pojawić się kolejne. Spowodowało to znaczną przecenę akcji przez co Hang Seng China Enterprises Index (CHNComp) znajduje się aktualnie zaledwie około 10% powyżej najniższych poziomów z pandemii 2020 roku!

Z drugiej strony, Chiny szybko podniosły się z pandemii i zyskują coraz większy udział w globalnej gospodarce. Pomimo, że rząd chce utrzymać pewien stopień kontroli nad sektorem technologicznym, to firmy te pozostają kluczowe dla dominacji gospodarczej, a zatem Pekin będzie ostrożny, by nie posunąć się za daleko. Patrząc na rekordowe wyceny na Wall Street, niektórzy mogą postrzegać aktualną wyprzedaż jako okazję.

Jak inwestować na rynku chińskim?

To zależy od priorytetów - inwestorzy chcący skorzystać z potencjalnego odbicia akcji w najbliższym czasie mogą rozważyć instrument CHNComp, który jest kontraktem CFD opartym na Hang Seng China Enterprises Index, podczas gdy długoterminowe inwestycje mogą być dokonywane poprzez ETFy - przyjrzyjmy się temu bliżej.

CHNComp jeszcze w lutym znajdował się powyżej 12200 punktów, ale we wtorek spadł poniżej 9000 punktów. Inwestorzy, którzy liczą na szybkie odreagowanie mogą rozważyć ten CFD ze względu na dźwignię 1:10, niemniej muszą oni pamiętać, że dźwignia działa w dwie strony - mnoży potencjalne zyski, ale również i straty.

Wśród chińskich ETF-ów można rozważyć:

Lyxor China Enterprise HSCEI – ma on dokładnie taką samą ekspozycję jak CHNComp - są to największe chińskie spółki notowane w Hong Kongu, ETF ma stosunkowo wysoki TER wynoszący 0,65% (total expense ratio).

iShares MSCI China A UCITS ETF – intrygujący ze względu na to, że reprezentuje on walory notowane na giełdach, które do niedawna były całkowicie niedostępne (lub ciężko dostępne) dla inwestorów zagranicznych. Niemniej jednak akcje te znajdują się na ogół wciąż relatywnie blisko swoich ostatnich maksimów (TER 0,4%).

iShares MSCI China UCITS ETF – tak, brakuje mu tylko tej litery "A", ale robi to ogromną różnicę, ponieważ akcje typu A nie są w pełni uwzględniane w indeksie (tylko 20% ich kapitalizacji rynkowej jest uwzględnione), a zatem czołowe spółki są podobne do tych, które są widoczne w HSCEI. Jest on jednak dobrze zdywersyfikowany i zawiera aż 736 składników (TER 0,4%)

Xtrackers FTSE China 50 ETF – ten ETF jest bardziej skoncentrowany (jak sama nazwa wskazuje) i nie zawiera akcji serii A, a jednocześnie jest bardziej ekspansywny (TER 0,6%).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w skanerze ETF-ów w sekcji Analizy rynkowe na naszej platformie.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót