Najciekawsze wykresy tygodnia: US100, OIL, GOLD (26.11.2021)

18:30 26 listopada 2021

Temat koronawirusa ponownie znalazł się w centrum uwagi i doproadził do ogrmonej wyprzedaży na giełdach. Inwestorzy obawiają się, że nowe, bardziej niebezpieczne mutacje wirusa skłonią rządy do ponownego wprowadzenia ograniczeń. Duży spadek cen ropy naftowej sprawił, że nadchodzące spotkanie OPEC+ będzie jeszcze bardziej interesujące. W nadchodzącym tygodniu US100, OIL i GOLD bedą więc szczególnie wartymi uwagi rynkami.

US100

Obawy związane z pandemią powróciły na rynki wraz z odkryciem nowego, wysoce zakaźnego wariantu koronawirusa w RPA. Akcje ucierpiały, ale jak można sobie przypomnieć, spadki podczas poprzednich fal zachorowań były krótkotrwałe, a inwestorzy szybko rzucali się do kupna. Czy tak samo będzie tym razem? Zobaczymy. Nasdaq-100 przez cały czas trwania pandemii zachowywał się lepiej od innych indeksów na Wall Street, a akcje spółek technologicznych będą w najbliższych dniach na pewno obserwowane przez inwestorów.

ROPA

Komunikat o uwolnieniu rezerw strategicznych (SPR) nie przyniósł spadku cen ropy. Jednak ryzyko załamania popytu w związku z nowymi, potencjalnymi blokadami spowodowało, że ceny ropy zaczęły spadać, przez co Brent i WTI spadły do 2-miesięcznych minimów. OPEC+ zasugerował, że może skorygować swoją politykę wydobycia po ogłoszeniu uwolnienia rezerw, a teraz taki ruch wydaje się jeszcze bardziej prawdopodobny. Przedstawiciele krajów OPEC+ spotkają się w najbliższy czwartek, by podjąć decyzję w sprawie wydobycia ropy. 

ZŁOTO

Złoto skoczyło w górę, ponieważ obawy dotyczące wirusa wywołały ucieczkę w kierunku bezpiecznych aktywów. Metale szlachetne zyskały, ponieważ nawrót pandemii może opóźnić plany zacieśniania polityki Fed. Raport NFP za listopad (piątek, godz. 14:30) pokaże, czy gospodarka USA nadal dobrze sobie radziła w poprzednim miesiącu. Jednak inwestujący na rynku złota będą również zwracać uwagę na przemówienia Powella w Kongresie we wtorek i środę. Powell będzie próbował przekonać ustawodawców do poparcia nominacji na drugą kadencję, którą otrzymał od prezydenta Bidena.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót