NATGAS cofa si臋 z ostatnich szczyt贸w 馃搲

18:48 24 listopada 2022

Ceny gazu ziemnego oddali艂y si臋 od 9-tygodniowego maksimum 8,20 USD/MMBtu, osi膮gni臋tego podczas poprzedniej sesji, na skutek mniejszego ni偶 oczekiwano spadku zapasów w ubieg艂ym tygodniu oraz obaw, czy Freeport LNG b臋dzie w stanie wznowi膰 dzia艂alno艣膰 w grudniu, poniewa偶 nie z艂o偶y艂 jeszcze wniosku o ponowne uruchomienie zak艂adu eksportowego. Tymczasem europejscy ministrowie energii postanowili prze艂o偶y膰 zatwierdzenie proponowanego limitu cen gazu na poziomie 275 euro/MWh na po艂ow臋 grudnia. Europejskie ceny gazu ros艂y w tym tygodniu na skutek pierwszych oznak zimnej pogody i ponownych obaw o dostawy. We wtorek Gazprom ostrzeg艂, 偶e po weekendzie ograniczy przesy艂anie gazu przez Ukrain臋, podczas gdy oczekuje si臋, 偶e temperatury znacznie spadn膮. Z drugiej strony, temperatury w Europie by艂y w ostatnich tygodniach powy偶ej normy, co umo偶liwi艂o nape艂nienie magazynów gazu tworz膮c bufor na zim臋. Na dzie艅 22 listopada magazyny gazu w UE by艂y wype艂nione w 94,6%, a ca艂kowity poziom magazynów w Niemczech wynosi艂 99,3%.NATGAS spad艂 poni偶ej lokalnego wsparcia na poziomie 7,66 USD za MMBtu, które zbiega si臋 z 50,0 zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapocz膮tkowanej w lipcu 2022 roku i obecnie testuje dolne ograniczenie kana艂u wzrostowego. Je艣li sprzedaj膮cym uda si臋 prze艂ama膰 ni偶ej, ruch spadkowy mo偶e przyspieszy膰 w kierunku kolejnego wa偶nego wsparcia na 47,12MMBtu/殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t