Nike traci przez obawy związane z nadmiernymi zapasami

18:54 30 września 2022

Akcje Nike (NKE.US) spadły w piątek o ponad 11,0%, ponieważ lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne zostały przyćmione przez nadmiar zapasów. Inni detaliści również stracili dzisiaj na rynku, a konkretnie Lululemon Athletica (LULU.US) i Under Armour (UA.US) straciły odpowiednio prawie 6% i prawie 5%.

  • Producent butów sportowych i odzieży odnotował przychody w I kwartale na poziomie 12,7 mld USD, co oznacza wzrost o 4% r/r, pokonując szacunki rynkowe na poziomie 12,27 mld USD. Spółka zarobiła 93 centy na akcję, nieco powyżej konsensusu Wall Street 92 centów na akcję.
  • Jednak zapasy w bilansie wzrosły o ​​44% do 9,7 miliarda dolarów, co było napędzane przez ciągłe problemy z łańcuchem dostaw.
  • Ze względu na to, że czasy dostaw i popyt konsumencki wzrosły w tym roku, detaliści zareagowali, zamawiając produkty wcześniej niż zwykle. Gdy w okresie letnim czas wysyłki w tranzycie znacznie się poprawił, Nike pozostał z nadmiarem zapasów
  • Aby zlikwidować nadwyżki magazynowe, firma planuje przed okresem świątecznym oferować kolejne rabaty, co doprowadziło do dalszego spadku cen akcji

Akcje Nike (NKE.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję z ogromną spadkową luką cenową i obecnie notowane są poniżej zniesienia 78,6% fali wzrostowej rozpoczętej w marcu 2020 r. w okolicach 86,00 USD. Jeśli sprzedającym uda się przebić poniżej dolnego limitu kanału spadkowego, wówczas ruch w dół może pogłębić się w kierunku pandemicznych minimów na poziomie 60,70 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót