PILNE: Niemcy raportują potężny spadek wskaźnika PPI 📌

08:23 20 listopada 2023

O godzinie 8:00 poznaliśmy dane o inflacji z Niemiec:

Niemcy odnotowały znaczny spadek cen producentów produktów handlowych w Niemczech. W październiku 2023 r. ceny te były o 11,0% niższe w porównaniu z październikiem 2022 r. Spadek ten jest najbardziej znaczącym spadkiem rok do roku od czasu rozpoczęcia przeprowadzania tego badania w 1949 r., po zmianie o -14,7% we wrześniu 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Tendencja ta jest w dużej mierze przypisywana efektowi bazy wynikającemu z niezwykle wysokich poziomów cen w 2022 r., na które wpływ miała wojna na Ukrainie, która spowodowała rekordowy wzrost cen producentów w sierpniu i wrześniu 2022 r. (po 45,8% w porównaniu z tymi samymi miesiącami w poprzednim roku). W październiku 2022 r. wzrost ten nieznacznie spowolnił do 34,5%. Ponadto w październiku 2023 r. odnotowano niewielki spadek cen producentów o 0,1% w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata