PILNE: PKB zgodnie z oczekiwaniami, ale z gorszymi szczegółami! Niskie claimsy i wyraźny spadek zysków korporacji.

13:31 28 września 2023

PKB za Q2 (finalny odczyt): 2,1% - zgodnie z oczekiwaniami i wcześniejszym odczytem

Deflator PKB: 1,7% (oczekiwano: 2,0%; poprzednio: 4,1%)

Konsumpcja prywatna: 0,8% (oczekiwano: 1,7%; poprzednio: 4,2%)

Wnioski o zasiłek: 204 tys. (oczekiwano: 215 tys.; poprzednio: 201 tys.)

Zyski korporacji: -4,1% r/r (oczekiwano: 1,6% k/k; poprzednio: -5,9% k/k)

Teoretycznie III odczyt nie zmienia nic dla rynku, ale ten jest wyjątkowo ciekawy. Zdecydowanie niższa konsumpcja oraz spadek inflacji. To ważne dane dla Fed, choć na ten moment trudno sądzić, czy będzie to wystarczające, aby nie podnieść już więcej stóp procentowych. EURUSD odbija po tych danych.
 

 

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata