Podsumowanie dnia: Amerykańskie akcje technologiczne odbijają przed wynikami Amazon i Apple

20:14 28 kwietnia 2022
  • Europejskie akcje rosły w środę drugi dzień z rzędu - indeksy FTSE 100, CAC40 i DAX 30 zyskały odpowiednio 1,13, 0,98% i 1,35%, do czego przyczyniły się dobre wyniki sektora bankowego;
  • Według wstępnych szacunków, inflacja w Niemczech może osiągnąć nowy, najwyższy od czterech dekad poziom 7,4%;
  • Amerykańskie indeksy gwałtownie wzrosły, ponieważ lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne platformy Meta zrównoważyły obawy o inflację i spowolnienie wzrostu gospodarczego. Ponadto wyniki spółek Twitter, Mastercard i McDonald's pobiły oczekiwania rynku. Dow wzrósł o 1,65%, S&P 500 o 2,60%, a Nasdaq o prawie 3,0%;
  • Z danych wynika, że w I kwartale gospodarka USA skurczyła się o 1,4%, podczas gdy analitycy prognozowali ekspansję na poziomie 1,1%, co było spowodowane rekordowym deficytem handlowym i mniejszym wzrostem zapasów;
  • Ropa WTI i Brent wzrosły odpowiednio o 2,60% i 1,90% w obliczu potencjalnego zakazu importu rosyjskiej ropy przez UE, po tym jak Niemcy podobno wycofały swój sprzeciw wobec takiego kroku;
  • Na rynkach metali szlachetnych panują mieszane nastroje. Złoto wzrosło o 0,30% i zbliża się do oporu na poziomie 1890 USD, pomimo silniejszego dolara i rosnących rentowności obligacji skarbowych. Tymczasem srebro na krótko spadło poniżej poziomu 23,00 USD;
  • Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła do 2,86%, niewiele od ponad trzyletniego maksimum na poziomie 2,98, osiągniętego w zeszłym tygodniu, ponieważ inwestorzy oceniają szanse na coraz bardziej jastrzębie stanowisko Rezerwy Federalnej;
  • Dobre nastroje na światowych rynkach akcji wspierają kryptowaluty. Bitcoin skoczył powyżej 40 tys. dolarów, a Ethereum zbliża się do psychologicznego poziomu 3000 dolarów;

Czwartkowa sesja na rynkach europejskich przynosi poprawę nastrojów inwestorów. Globalne akcje nie przejęły się zbytnio rozczarowującymi danymi o amerykańskim PKB, które pokazały, że gospodarka amerykańska skurczyła się w I kwartale o -1,4%. Uwaga inwestorów skupia się teraz na wynikach kwartalnych największych spółek technologicznych, które są w połowie cyklu publikacji wyników. Amazon i Apple opublikują swoje wyniki kwartalne dziś po zamknięciu rynku. W Unii Europejskiej głównym tematem pozostaje niepewność związana z importem produktów węglowodorowych z Rosji.

Indeks US100 zdołał odrobić wczesne straty i rozpoczął imponujące odbicie. Indeks wybił się ponad górne ograniczenie lokalnej struktury 1:1 i obecnie testuje lokalny opór w okolicach 13436 pkt. Jeśli dojdzie do wybicia wyżej, następny cel dla kupujących znajduje się w pobliżu kluczowego oporu na poziomie 13750 pkt, który jest wyznaczony przez poprzednie reakcje cenowe. Z drugiej strony, jeśli sprzedającym uda się odzyskać kontrolę, może pojawić się kolejny impuls spadkowy w kierunku wsparcia na poziomie 13000 pkt. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót