Podsumowanie dnia: Byki rosną w siłę choć do zwycięstwa nad inflacją daleko

20:02 12 sierpnia 2022
 • Amerykańskie indeksy kontynuowały zyski w piątek. Główne indeksy pozycjonują się na 4 tygodnie wzrostów z rzędu
 • Nasdaq rośnie o ponad 1,4%, a S&P 500 nieznacznie przekracza 1%;
 • Inwestorzy jeszcze bardziej ograniczyli zakłady na podwyżkę stóp przez Fed. Obecnie prawdopodobieństwo podwyżki o 75 pb wynosi tylko 40%. Jednocześnie komentarze członków Rezerwy Federalnej (Evans, Barkin, Moly) wskazują na wciąż jastrzębie nastroje w Fed;
 • PKB Wielkiej Brytanii wzrosło 2,9% r/r według wstępnego raportu, co jest wyższe niż oczekiwane 2,8% r/r. Z drugiej strony, PKB skurczyło się o 0,1% QoQ, ale było to wyższe niż szacowana strata 0,2% QoQ;
 • Wstępny indeks nastrojów Uniwersytetu Michigan wzrósł do 55,1 z 51,5 w lipcu i jest najwyższy od 3 miesięcy. Ponadto oczekiwania inflacyjne spadły do 5% w skali roku (z 5,2% w lipcu), a długoterminowe oczekiwania inflacyjne są nieco wyższe i wynoszą 3% w porównaniu do 2,9% w lipcu;
 • Ceny eksportu i importu w USA spadły w lipcu bardziej niż oczekiwano. Indeks cen eksportowych spadł o 3,3% MOM, a ceny importowe spadły o 1,4% MOM;
 • Susza w Europie powoduje słabość euro w końcówce tygodnia. Ren wciąż wysycha, według analityków poziom rzeki może spaść poniżej 40 cm, w końcówce tygodnia. EURUSD znajduje się poniżej 1,0300, kiedy to po publikacji inflacji para testowała okolice 1,0400;
 • Indeks dolara prawdopodobnie czeka tygodniowy spadek. Mary Daly powiedziała w czwartek, że ostatnie dane o inflacji mogą wskazywać na podwyżkę o 50 pb we wrześniu, ale oczywiście walka z inflacją nie jest jeszcze zakończona;
 • Korona szwedzka była dziś najgorszą walutą G10 i straciła w piątek ok. 1,5%, ponieważ inflacja była słabsza niż oczekiwano, ale wciąż najwyższa od trzech dekad. Niższa inflacja może obniżyć prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp przez Riksbank;
 • Ropa naftowa spadła w piątek o ponad 2%, ponieważ dziś mają powrócić przepływy ropy z Rosji do krajów Europy Południowej. Ponadto Iran powiedział, że może zaakceptować wynegocjowany przez Unię Europejską układ nuklearny, jeśli otrzyma pewne gwarancje;
 • Rynek kryptowalut ponownei koreluje z indeksami, cyfrowe aktywa próbują odrabiać starty w obliczu wzrostu indeksów w USA. Bitcoin wraca w okolice 24 tys. USD, Ethereum wciąż utrzymuje się powyżęj 1900 USD.

Wykres ceny Ethereum, interwał D1. Cena Bitcoina porusza się w niedźwiedziej formacji flagi, rysując coraz wyższe dołki po kaskadowej wyprzedaży. Obecna reakcja cenowa rodzi obawy wokół potencjalnego ruchu spadkowego, który w większości przypadków stanowi rozwinięcie dla tego rodzaju formacji. Linia trendu spadkowego pozostaje utrzymana. Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót