Podsumowanie dnia: Duże spółki technologiczne ciągną w dół S&P 500 i Nasdaq

21:29 13 stycznia 2022
  • Mieszana sesja na europejskim rynku akcji
  • Sektor technologiczny ciąży na Wall Street 
  • Cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA nieoczekiwanie wzrosły
  • Wskaźnik PPI wzrósł o 9,7% w grudniu
  • Akcje Tesli (TSLA.US) pod presją z powodu potencjalnego opóźnienia produkcji Cybertrucka

Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję mieszanie. Po dwóch dobrych sesjach, wzrosty wyhamowały co miało związek ze słabymi wynikami sektorów opieki zdrowotnej i dóbr osobistych. Akcje głównego brytyjskiego detalisty Marks & Spencer przeceniły się o 8%, ponieważ spółka podała prognozę całorocznych skorygowanych zysków przed opodatkowaniem na poziomie ok. 500 mln funtów, czyli taką samą, jak szacowała w listopadzie. Z kolei notowania szwajcarskiej spółki budowlanej Geberit spadły o ponad 4,0% po tym, jak spółka podała, że wzrost niepewności uniemożliwia przedstawienie prognozy na 2022 rok. Z drugiej strony, sektor motoryzacyjny był najlepiej radzącym sobie w tym dniu.

Główne indeksy na Wall Street wymazały początkowe zyski i notują głównie spadki, do czego przyczynia się sektor technologiczny. S&P500  traci 0,7%, a Nasdaq ponad 1,6%, podczas gdy Dow Jones radzi sobie nieznacznie lepiej, aktualnie oscyluje on w rejonach poziomu odniesienia. Roczna stopa inflacji producenckiej wzrosła do 9,7% z rekordowych 9,6% w listopadzie, czyli nieco mniej niż wynosiły szacunki analityków (9,8%), a to wszystko przy gwałtownym spadku cen benzyny w porównaniu z listopadem. Z kolei wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosły do 230 tys. w tygodniu kończącym się 8 stycznia z 207 tys. w poprzednim tygodniu i był to wynik powyżej szacunków analityków na poziomie 200 tys. Lael Brainard wystąpiła przed senacką komisją ds. przesłuchań w celu potwierdzenia jej kandydatury na stanowisko wiceprzewodniczącej Fed. Powiedziała, że walka z inflacją jest najważniejszym zadaniem Fed, co oczywiście było głosem poparcia dla zacieśniania polityki monetarnej. Jeśli chodzi o poszczególne spółki, notowania Tesli spadły o ponad 4,0% w związku z potencjalnymi informacjami o opóźnieniu produkcji bardzo oczekiwanego modelu Cybertruck.

Na większości rynków towarowych dominują dziś negatywne nastroje. Ceny metali szlachetnych spadały pomimo słabszego dolara i niższych rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, które spadły do 1,72%. Złoto testuje poziom 1820,00 USD, podczas gdy srebro wycofało się do wsparcia na poziomie 23,00 USD. Ropa WTI spadła o 1% i testuje poziom 82,20 USD, podczas gdy ropa Brent notowana jest w okolicach 84,50 USD.

Główne kryptowaluty znalazły się dziś pod kreską. Cena Bitcoina spadła do poziomu 42 700 USD, podczas gdy Ethereum odbiło się od oporu na poziomie 3400 USD i obecnie testuje wsparcie przy 3270 USD. 

Notowania EURUSD zdołały przebić się powyżej oporu przy 1,1430, który wynikał z górnego ograniczenia układu 1:1. Ruch wzrostowy zatrzymał się jednak na wysokości średniej EMA100, dlatego nie można jeszcze mówić o zmianie sentymentu na wzrostowy. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót