Podsumowanie dnia: Funt wrażliwy na wyniki wyborów u Torysów

18:52 22 lipca 2019

Johnson prawdopodobnie nowym premierem

Boris Johnson prawdopodobnie zostanie nowym liderem Partii Konserwatywnej oraz nowym premierem Wielkiej Brytanii. Wiadomość ta nie jest nowością, natomiast rynek obawiał się dalszych odejść ministrów oraz parlamentarzystów na tę wieść. Johnson na stanowisku premiera to znaczne zwiększenie prawdopodobieństwo wyjścia z UE za wszelką cenę, nawet za cenę wyjścia bez porozumienia. Funt tracił dzisiejszego dnia, choć nie była to największa strata do dolara w grupie G10.

Co z obniżkami stóp procentowych Fed?

Donald Trump kolejny raz naciska na głębsze cięcia stóp procentowych. Co ciekawe o 50 punktowym cięciu mogliśmy dzisiaj usłyszeć ze strony Williamsa oraz prawdopodobnej nowej członkini Fed Shelton. Rynek aktualnie wycenia aż 100 punktów bazowych cięcia w przeciągu 12 miesięcy. Dolar zyskiwał dzisiejszego dnia.

Pozytywnie na giełdach

Sytuacja na giełdach wygląda dosyć optymistycznie. Obserwowaliśmy umiarkowane wzrosty w Europie oraz na Wall Street. Trwa wciąż sezon wyników. Dzisiaj niezłymi wynikami pochwaliła się spółka naftowa Halliburton. Pomimo wyraźnego spadku zysków w porównaniu do poprzedniego kwartału, czy poprzedniego roku, inwestorzy byli zadowoleni z zysku w obecnie trudnych czasach dla sektora (duże odpisy dokonane przez spółkę).

Ropa kontynuuje wzrosty

Ropa naftowa kontynuuje wzrosty i można wskazać, że jest to największy ruch wśród głównych instrumentów. Dzieje się tak ze względu na informacje z końca zeszłego tygodnia, kiedy doszło do zajęcia brytyjskiego tankowca przez irańskie siły.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót