Podsumowanie dnia - Inflacja uderza w Amerykanów

20:40 14 stycznia 2022

Amerykańscy konsumenci po raz pierwszy tak wyraźnie dali znać, że rosnące ceny nie są zbyt mile widziane. Dzisiejsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz nastrojów konsumentów pokazały, że inflacja może przynieść negatywne skutki dla gospodarki. Sprzedaż detaliczna w USA osunęła się w listopadzie o 1,9% m/m. Oczywiście dane za listopad były niezłe, ale mamy największy spadek od 10 miesięcy. Produkcja przemysłowa spadła jedynie 0,1% m/m za grudzień, choć oczekiwano wzrostu. Oprócz tego dane dotyczące nastrojów konsumentów wg Uniwersytetu Michigan pokazały spadek, właśnie ze względu na obawy inflacyjne. Oczekiwania dotyczące dynamiki inflacji z perspektywy rocznej pokazały poziom 4,9%! Teoretycznie możemy wciąż za rok mieć bardzo negatywne realne stopy procentowe.

Zmienność na rynkach nie jest może duża, ale cały tydzień dla Wall Street może zakończyć się negatywnie. Indeksy w większości traciły, choć jednocześnie podniosły się z dziennych dołków. Nasdaq daje sygnał odbicia, podobnie jak było to początkiem tego tygodnia.

Dzisiaj mieliśmy rozpoczęcie sezonu wyników na Wall Street. Banki przedstawiły solidne wyniki, ale przyniosły one jednak rozczarowanie rynkowe, w szczególności w stosunku do zysków. Rozczarowały dywizje detaliczne w bankach głównie inwestycyjnych. Z drugiej strony bank, który zajmuje się przede wszystkim detalem, czyli Wells Fargo, odnotował najlepsze zaskoczenie w porównaniu do JP Morgan czy Citi.

Dolar amerykański próbuje odzyskać swoją pozycję, po tym jak stracił na wartości po publikacji inflacji w środę, która była najwyższa od 40 lat. Bankierzy Fed wciąż wskazują na duże szykujące się zmiany w polityce monetarnej, ale mimo to dolar zachowywał się mieszanie w tym tygodniu. Ostatecznie jednak widać, że Amerykanie mają wyraźny kłopot z rosnącymi cenami, co w jeszcze większym stopniu może zmusić Fed do działania. Złoto w odpowiedzi na dzisiaj mocniejszego dolara straciło na wartości. Ropa z kolei zyskiwała i znalazła się najwyżej od 1 połowy listopada.

Popularna wśród spekulantów kryptowaluta DOGECOIN skoczyła dzisiaj o niemal 15% (w pewnym momencie ponad 20%) po Tweecie Elona Muska, że Tesla (TSLA.US) umożliwi płatność kryptowalutą za niektóre produkty producenta samochodów elektrycznych. Jest to więc potwierdzenie tego, co Musk zapowiedział już w grudniu 2021 roku. Z kolei główna kryptowaluta próbuje dalej odrabiać straty, jednak po wczorajszym mocnym cofnięciu cały czas znajduje się poniżej 43 tys. USD.

 

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót