Podsumowanie dnia: Jedynie chwilowa ulga na indeksach, funt odrabia straty

18:35 29 września 2022
 • Czwartkowa sesja przynosi chwilową ulgę na EURUSD i GBPUSD, amerykańska waluta straciła aż 1,5% względem funta i niecały 0,5% w ujęciu do euro, niemniej nie wydaje się, iż dzisiejsze cofnięcie nie powinno zagrażać długoterminowej tendencji umocnienia USD, tym bardziej biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi członków Fed oraz dobre dane z USA
 • Pomimo cofnięcia względem EUR i GBP, dolar zdołał się jednak umocnić w ujęciu do CHF, CAD, AUD, JPY, czy NZD
 • Europejskie akcje pogłębiły ostatnią wyprzedaż, niemiecki DAX i francuski CAC40 zamknęły się na prawie dwuletnich minimach, spadając odpowiednio o 1,71% i 1,53%
 •  Inflacja w Niemczech wzrosła we wrześniu do 10,0%, znacznie przekraczając szacunki rynkowe, co wzbudziło dodatkowe obawy, że EBC będzie bardziej agresywnie podnosił stopy procentowe, aby poskromić rosnącą inflację;
 • Niemieckie ministerstwo finansów przygotowało pakiet dotacji energetycznych o wartości 200 mld euro
 • Kreml ma jutro zaanektować cztery regiony na Ukrainie, a Putin wygłosi przemówienie o 14:30
 • Główne indeksy na Wall Street również wznowiły ruch w dół, wymazując wczorajsze wzrosty, ponieważ lepsze claimsy oraz skorygowany w górę wskaźnik PCE za drugi kwartał wzbudziły obawy, że inflacja jest znacznie bardziej trwała, co oznaczałoby bardziej agresywne działania Fed. Dow Jones spada o 1,80%, S&P500 o 2,35%, a Nadaq o 3,20% do 14-tygodniowego minimum na poziomie 11105 pkt
 • Na nastroje rynkowe wpłynęły również jastrzębie komentarze kilku członków Fed. Fed Mester powiedziała, że decydenci nie są w punkcie, w którym powinni rozważać wstrzymanie podwyżek stóp. Jej zdaniem inflacja powinna spadać, ale do tego potrzebne będą wyższe stopy
 • Pomimo chwilowego odreagowania na GPW, które obserwowaliśmy wczoraj, WIG20 szybko wrócił do spadków, notowania indeksu blue chipów ustnoił kolejne minma i spadł poniżej poziomu 1400 pkt, dzisiejsza przecena sięgnęła niemal 4%!
 • Wśród największy spółek z WIG20, nad kreską dzień zakończyły jedynie Asseco i KGHM, z kolei akcje CD Projekt potaniały ponad 10%!
 • Jeśli chodzi o rynek kryptowalut, te niemal w całości wymazały wcześniejsze straty. Główne waluty cyfrowe są notowane nieznacznie pod kreską i radzą sobie całkiem nieźle, biorąc pod uwagę silną wyprzedaż na indeksach giełdowych na świecie
 • Cena NATGAS przetestowała 6,63 USD/MMBtu, najniżej od ok. dwóch i pół miesiąca, w związku z niższym popytem spowodowanym huraganem Ian i prognozami łagodniejszej pogody w ciągu najbliższych dwóch tygodni. EIA podała, że amerykańskie firmy energetyczne zgromadziły w zeszłym tygodniu 103 mld stóp sześciennych (bcf) gazu do magazynów, co przewyższa prognozy wynoszące 94 bcf.
 • Nikiel, aluminium i miedź gwałtownie wzrosły po informacji, że LME rozważa wprowadzenie zakazu nowych dostaw rosyjskich metali
 • Ropa WTI jest notowana w pobliżu 83 USD za baryłkę, odbijając się od dziennych minimów na poziomie 80 USD, w obliczu rosnących spekulacji, że OPEC+ może interweniować na rynkach poprzez kolejne cięcia w przyszłym tygodniu, po informacji, że Rosja jest podobno skłonna zmniejszyć produkcję o 1 mln bpd
 • Złoto zdołało wymazać wczesne straty i  jest notowane w rejonach 1660 USD za uncję, natomiast srebro zdołało utrzymać się powyżej wsparcia na poziomie 18,60 USD
 • Reuters podał, że PBOC doradził głównym bankom państwowym, aby były przygotowane do sprzedaży dolara w celu wzmocnienia juana.

Korekta na dolarze doprowadziła do odreagowania na rynku metali szlachetnych. Patrząc technicznie na notowania złota na interwale H4, kurs dotarł do kluczowego oporu, wynikającego z górnego ograniczenia układu 1:1 przy 1662$. Odbicie się ceny w tym miejscu, może doprowadzić do wygenerowania kolejnego impulsu spadkowego z celem na 1615$. Z drugiej strony, w przypadku przedłużenia korekty wzrostowej, kolejne opory znajdują się odpowiednio przy 1671,5$ oraz 1690$. GOLD interwał H4. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót