Podsumowanie dnia: Konsolidacja na rynku akcji, Bitcoin odrabia straty

19:51 13 stycznia 2021
  • Mieszane nastroje na rynku akcji
  • EURUSD broni wsparcia przy 1,2150
  • Bitcoin odrabia ostatnie straty

Dzisiejsza sesja nie przyniosła znaczących ruchów na rynku. Główne indeksy giełdowe poruszały się w zakresie konsolidacji, ostatecznie pomimo niewielkich spadków na początku sesji europejskiej, większość głównych indeksów zdołała zamknąć się na plusie. Na końcu stawki uplasował się nasz polski WIG20 który przecenił się 1%. Na indeksach za oceanem także nie widać zdecydowanego kierunku. Główne indeksy giełdowe w USA radzą sobie jednak znacznie lepiej, Dow Jones zyskuje 0,2%, S&P500 notowany jest 0,4% wyżej, a Nadal rośnie aż 0,6%. 

Niższa zmienność była także widoczna na rynku walutowym, gdzie dolar amerykański umocnił się około 0,1% do franka i  jena, a także  0,15% do funta oraz 0,23% do NZD, a także,  0,3% do AUD i EUR. Amerykańska waluta osłabiła się jednak ok. 0,17% do CAD. Patrząc na notowania głównej pary walutowej - EURUSD, po raz kolejny doszło do obrony wsparcia przy poziomie 1,2150. Najbliższy krótkoterminowy opór znajduje się z kolei przy 1,2215. 

Na kryptowalutach widać z kolei odreagowanie po ostatnich kilku nie najlepszych sesjach, cena Bitcoina wraca powyżej poziomu 35 tysięcy dolarów, co oznacza, że znajduje się ona około 15% poniżej ustanowionych w ubiegłym tygodniu rekordów. Bitcoin rośnie ponad 5,5%, z kolei wzrosty na Stellarze sięgają niemal 7%, a Dash umacnia się ponad 8,5%.

Jeśli chodzi o rynek surowców, na złocie i srebrze obserwowaliśmy dziś mieszane nastroje, ostatecznie pod koniec dnia notowania metali szlachetnych konsolidują w rejonach poziomów wczorajszego zamknięcia. Cofnięcie obserwujemy z kolei na ropie naftowej, gdzie pomimo dzisiejszych danych, które pokazały spadek stanów magazynowych, kupujący nie byli wstanie utrzymać kierunku wzrostowego. Niemniej Dzisiejszy ruch w dół jest jedynie niewielką korektą w trwającym od dłuższego czasie trendzie wzrostowym. 

Od kilku sesji na rynku akcji w USA utrzymuje się ruch boczny. Patrząc na US30, oporem pozostaje przetestowane mierzenie 161,8% FIbonacciego przy 31120 pkt. Niemniej aby mówić o korekcie spadkowej, kurs musiałby cofnąć przynajmniej poniżej poziomu lokalnej sekwencji wzrostowej, która znajduje się przy 30670 pkt. Źródło. xStation5.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót