Podsumowanie dnia: Koronawirus pozostaje głównym tematem, indeksy giełdowe toną

20:44 25 lutego 2020

Podczas wtorkowej sesji tematem numer jeden wciąż pozostaje szerzący się koronawirus, wszystkie inne wiadomości są ignorowane. We wtorek nie było widać chętnych do kupna akcji, główne indeksy na całym świecie kontynuowały spadki. Ruch jest jednostronny, każda próba odbicia kończy się sprowadzeniem notowań na kolejne minima. Podsumowanie dnia:

  • Negatywny sentyment utrzymuje się podczas wtorkowej sesji
  • Azjatycki rynek akcji zamknął się na niższych poziomach, silną przecenę obserwowaliśmy między innymi na Nikkei, który zamknął się 3,2% niżej
  • Jedynym pozytywnym akcentem było odbicie na KOSPI, który zyskał ponad 1%, niemniej w poniedziałek spadki na tym walorze przekraczały 3,8%
  • Główne indeksy giełdowe w Europie kończą dzień wyraźnie pod kreską, niemiecki DAX dołożył kolejne 1,8%, zamykając się poniżej poziomu 12800 pkt.
  • Przecena nie ominęła też GPW, WIG20 zamknął się wynikiem na poziomie -2,75%
  • Pojawiają się pierwsze doniesienia o szczepionce na wirusa, brakuje jednak konkretnych informacji, które mogłyby przynosić się do zmiany sentymentu
  • Ropa naftowa utrzymuje kierunek południowy, za baryłkę WTI trzeba płacić nieco ponad 50$, spadki przekraczają dziś 2,4%
  • Indeksy w USA również kontynuują wyprzedaż, S&P500 wrócił poniżej poziomu 3200 pkt., najmocniej we wtorek traci jednak Dow Jones, gdzie spadki zbliżają się do 2%
  • W drugiej połowie sesji możemy obserwować słabość dolara amerykańskiego, który obecnie traci do większości głównych walut. Kurs USDJPY testuje okrągły poziom 110,00 z kolei EURUSD zbliża się do oporu przy 1,0900

Kurs EURUSD testuje od dołu kluczową strefę oporową przy okrągłym poziomie 1,09 USD. Miejsce to wynika z poprzednich dołków oraz równości z największa korektą na ostatnim swingu spdkowym. Dopiero w momencie wybicia górą tej przeszkody, możliwa będzie większa korekta wzrostowa. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót