Podsumowanie dnia: Mieszana sesja na rynku akcji, silny funt, słabe euro

19:40 13 lutego 2020

Podczas dzisiejszej sesji mogliśmy obserwować mieszane nastroje na rynku akcji. Dzień rozpoczął się od spadków, które były spowodowane rewizją metodologii badania koronawirusa w Chinach. Najnowsze szacunki wykazały bowiem znaczący wzrost liczby potwierdzonych przeypadków (co ciekawe zmiana metody identyfikowania pacjentów pokazałą także dużo większą liczbę ofira śmiertlnych). Doniesienia te wyraźnie nie spodobały się inwestorom, przez co od godzin porannych na rynku panowały gorsze nastroje. Sytuacja zaczęła się jednak szybko odwracać. Już po godzinie 12:00 mogliśmy obserwować wyraźne odbicie. Główne indeksy w Europie zamknęły się co prawda pod kreską, niemniej większość ruchu została wymazana. 

Sesja na Wall Street również rozpoczął się na niższym poziomie. Niemniej w godzinach wieczornym spadki są wymazywane, główne indeksy wracają w rejony wczorajszego zamknięcia. Jak widać inwestorzy tylko na chwilę przestraszyli się wiadomości z Chin. 

Z kolei na rynku walutowym na uwagę zasługuje dziś funt i euro. Za sprawą wzrostów na GBPUSD i spadków na EURUSD, para walutowa EURGBP znalazła się bardzo blisko grudniowych minimów. W godzinach wieczornych przecena sięga tam 1%, co oznacza ruch na ponad 80 pipsów.

Patrząc techniczne na parę walutową EURGBP można zauważyć, że w ostatnim czasie rynek miał wyraźny problem z wyjściem powyżej 100-sesyjnej średniej kroczącej. Najbliższe wsparcie może stanowić poziom 0,8280. Jednak w przypadku jego pokonania, wyprzedaż może przybrać na sile. Wtedy też jako kolejne poziomy wsparcia należy traktować mierzenia zewnętrzne wyznaczone z ostatniej korekty wzrostowej. Z kolei najbliższym oporem pozostaje strefa przy okrąłym pzoiomie 0,8400.

EURGBP interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót