Podsumowanie dnia: Mieszana sesja w Europie, metale szlachetne mocno w górę

20:13 17 maja 2021
  • Spadki na amerykańskich giełdach

  • WIG20 kończy dzień powyżej 2100 pkt, najwyżej od lutego 2020

  • Ceny złota i srebra mocno w górę

Główne indeksy ze Starego Kontynentu zakończyły poniedziałkową sesję w pobliżu kursów odniesienia. Niemiecki indeks blue chipów stracił 0,13% i zakończył dzień nieznacznie poniżej 15 400 pkt. Benchmarki z Francji i Wielkiej Brytanii spadły o odpowiednio 0,28% i 0,15%, jednak indeksy z Europy Południowej zakończyły dzień na plusie. Bardzo dobrze poradziły sobie akcje z GPW w Warszawie - szeroki rynek wzrósł o 1,38%, natomiast WIG20 zyskał 1,71% i zamknął się najwyżej od lutego 2020 r. Za oceanem główne indeksy notują spadki, S&P 500 traci obecnie 0,60%, najsłabiej wypada Nasdaq, który zniżkuje o ponad 1%.

Słabszy dolar amerykański i zawirowania na rynku kryptowalut sprzyjają dziś cenom metali szlachetnych - zarówno złoto jak i srebro mocno zyskują, wspinając się na poziomy najwyższe od lutego. Na rynku ropy widać dalszy optymizm w związku z ożywieniem gospodarczym, Brent i WTI drożeją wieczorem o ponad 1% - podobnie zachowują się ceny miedzi. 

Dzisiejszy kalendarz był relatywnie luźny - inwestorzy w zasadzie nie poznali kluczowych odczytów, które mogłyby ruszyć rynkiem. Na uwagę zasługiwały jednak poranne dane z Chin za kwiecień (sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań, inwestycje w środki trwałe powyżej konsensusu), rozpoczęte budowy domów w Kanadzie w kwietniu (268,6k wobec oczekiwań 292,5k) i kwietniowy odczyt inflacji bazowej z Polski (3,9% r/r wobec oczekiwań 3,8% r/r).

Jutro Japonia przedstawi dane o PKB za 1Q (godz. 01:50). O godz. 08:00 inwestorzy zwrócą szczególną uwagę na raport z rynku pracy Wielkiej Brytanii (dane za marzec i kwiecień). O godz 11:00 zostanie przedstawiony odczyt PKB za 1Q ze strefy euro, natomiast godz. 14:30 to zezwolenia na budowę i rozpoczęte budowy domów w USA w kwietniu. 

Ceny srebra rosną wieczorem o ponad 3% i sięgają poziomów najwyższych od lutego. Obecnie testowane są punkty z drugiej połowy lutego oraz z pierwszych dni września 2020 roku. Niewykluczone, że udane wybicie w górę zachęci kupujących do ataku na kolejne poziomy cenowe, m.in,. te z przełomu stycznia i lutego 2021. Warto dostrzec, że cena srebra porusza się wewnątrz kanału wzrostowego o istotnym nachyleniu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót