Podsumowanie dnia: Mieszane wyniki finansowe spółek psują sentyment

19:47 25 stycznia 2023
  • Europejskie indeksy zamknęły dzisiejszą sesję nieco niżej, przedłużając straty z poprzedniego dnia, przy czym DAX zakończył handel poniżej poziomu 15085 pkt, a najmocniej na jego wycenie zaważyły akcje z sektora technologicznego, obawy o wzrost gospodarczy i oczekiwania, że EBC utrzyma agresywne stanowisko wobec inflacji. 
  • Polski WIG20 wypadł słabo na tle zagranicznych indeksów i stracił 1,7%. Na plus sesję zakończyły jedynie walory Dino i JSW, pozostałe spółki traciły. Najmocniej przeceniły się akcje banków, co było związane z zapowiedzią premiera odnośnie przedłużenia wakacji kredytowych. 
  • Zarówno USA, jak i Niemcy poinformowały w środę, że wyślą na Ukrainę dziesiątki czołgów. Ambasador Rosji w Niemczech, Siergiej Nieczajew, nazwał posunięcie Berlina "niezwykle niebezpieczną decyzją".
  • Trzy główne indeksy na Wall Street gwałtownie osuwały się na początku sesji, jednak kupującym udało się wieczorem wymazać część strat. Obecnie Dow Jones notowany jest 0,50% niżej, podczas gdy S&P500 i Nasdaq spadły odpowiednio o 0,7% i 1,0%, ponieważ rozczarowujące raporty o wynikach Boeinga i słabe perspektywy Microsoftu zwiększyły obawy o możliwą recesję.
  • Microsoft odnotował najwolniejszy wzrost sprzedaży od ponad sześciu lat i wydał słabą prognozę dla działu chmury obliczeniowej Azure, co wywiera presję na jego rywali z segmentu cloud computing, w tym Amazon.com (AMZN.US) i Alphabet (GOOGL.US). Należy zaznaczyć, że w dalszej części dnia uwaga rynku skupi się na spółkach Tesla i IBM, które ogłoszą swoje wyniki po zamknięciu sesji.
  • Metale szlachetne wymazały wczesne straty i są notowane wyżęj. Złoto znajduje się w pobliżu ostatnich maksimów w okolicach 1940 dolarów, podczas gdy srebro wzrosło o prawie 1,0% i zbliża się do poziomu 23,80 dolarów.
  • Główne kryptowaluty poruszały się niżej w parze z akcjami technologicznymi. Bitcoin na chwilę spadł do lokalnej strefy wsparcia w okolicach 22300 USD, podczas gdy Ethereum testowało poziom 1515 USD, jednak kupujący zdołali wymazać większość strat w dalszej części sesji.
  • Bank Kanady podjął deczyję o podwyżce stóp pocentowych o 25 pb. Prezes BoC zapowiedział jednak zakończenie procesu zacieśniania polityki, co dodatkowo osłabiło dolara kanadyjskiego.
  • Kurs ropy naftowej utknął poniżej ważnej strefy oporowej. Dzisiejsze mieszane dane o zapasach przełożyły się na chwilowy wzrost cen, jednak ruch ten został szybko wymazany i pod koniec dnia notowania ropy Brent tracą 0,6%, a WTI zniżkuje 0,3%.
  • W środę pozytywnie na tle innych walut wyróżnia się dolar australijski, który zyskuje ponad 0,7% względem USD. Kurs AUDUSD znajduje się w rejonach poziomu 0,7100, czyli na wysokości szczytów z sierpnia 2022 roku. Sesję do udanych mogą też zaliczyć jen i funt, gdzie wzrosty względem USD sięgają  0,45%. Euro także umocniło się dziś względem dolara, podobnie jak frank, jednak tutaj skala ruchu wynosi odpowiednio 0,2% i 0,3%. Amerykańska waluta umacnia się jednak do NZD i CAD

Kurs EURGBP spadł poniżej ważnej strefy wsparcia 0.8810-0.8815, co zgodnie z metodologią Overbalance może oznaczać zanegowanie lokalnej tendecji wzrostowej. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót