Podsumowanie dnia: Mieszany koniec tygodnia, relacje na linii USA - Chiny w centrum uwagi

19:33 22 maja 2020

W tym tygodniu inwestorzy ponownie skupiali się na informacjach dotyczących koronawirusa. Tuż po weekendzie mogliśmy obserwować solidne wzrosty na rynku akcji, co było spowodowane nadziejami związanymi z lekiem na COVID-19, niemniej emocje wyraźnie opadły w kolejnych dniach. Można powiedzieć, że w tym tygodniu obserwowaliśmy huśtawkę nastrojów, raz inwestorzy żyli nadziejami co do szybkiego opanowania pandemii, a za chwilę obawiali się o negatywne skutki koronawirusa. Ponadto w ostatnich dniach uwage rynku przykuwają coraz bardziej napięte stosunki na linii USA - Chiny. Zaostrzenie wojny handlowej między dwoma mocarstwami stanowi teraz kluczowy czynnik ryzyka. 

  • Dzisiejsza sesja w Europie zakończyła się w mieszanych nastrojach, niemiecki DAX zdołał zamknąć się 0,07% na plusie, z kolei francuski CAC 40 stracił zaledwie 0,02%, nieco większą przecenę widzieliśmy na londyńskim FTSE (-0,37%), z kolei ponad 1% niżej zamknął się szwajcarski SMI

  • Tydzień na GPW zakończył się na plusie, niemniej podczas piątkowej sesji obserwowaliśmy spadki, indeks dwudziestu największych spółek przecenił się dziś 0,45%, niemniej w skali kilku ostatnich tygodni indeks wciąż utrzymuje się w konsolidacji

  • Indeksy w USA znajdują się w godzinach wieczornych na poziomach z wczorajszego zamknięcia, pomimo braku wyraźnych wzrostów jest to pozytywna informacja ponieważ, całe dotkliwe spadki z godzin nocnych zostały wymazane

  • Na rynku Forex widać dziś siłę dolara amerykańskiego, który zyskuje do walut z grupy G8, dolar umacnia się około 0,5% do euro, dolara australijskiego i nowozelandzkiego, 0,4% do dolara kanadyjskiego i funta brytyjskiego oraz 0,2% do franka szwajcarskiego, z kolei w ujęciu z jenem japońskim nie widać zdecydowanego kierunku, para walutowa USDJPY znajduje się w rejonach punktu odniesienia

  • W poniedziałek rynki w USA będą zamknięte z racji święta, indeksy giełdowe wrócą do standardowych godzin handlu we wtorek, warto dodać, że handel nie będzie się także odbywał na złocie i ropie naftowej, zamknięta będzie także londyńska giełda, dlatego też początek tygodnia nie powinien przynieść większej zmienności

Pomimo dobrego początku tygodnia, główna para walutowa nie zdoła wybić się powyżej oporu przy 1,0970. Tym samym notowania pozostają w trendzie bocznym. Wsparcie znajduje się przy 1,0780. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót