Podsumowanie dnia: Niedźwiedzie utrzymują dominację nad rynkiem

20:10 12 maja 2022
  • Europejskie indeksy wznowiły ruch spadkowy i zakończyły dzisiejszą sesję na czerwono, DAX zamknął się 0,64% niżej, podczas gdy CAC40 i FTSE100 spadły odpowiednio o 1,01% i 1,56% pod wpływem spółek użyteczności publicznej i energetycznych;

  • Amerykańskie indeksy również poruszały się na południe podczas niestabilnych notowań, ponieważ inwestorzy analizowali ostatnie dane o inflacji, które mogą zmusić Fed do bardziej agresywnych działań. Dow Jones spadł o 1,5%, S&P500 spadł o 1,4% i znalazł się na najniższym poziomie w tym roku, a Nasdaq spadł o 1,6%;

  • Gospodarka Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie skurczyła się w marcu, a wstępne dane wskazują na spadek wzrostu PKB w I kwartale do 0,8%, poniżej szacunków analityków, którzy zakładali ekspansję na poziomie 1%;

  • Inflacja cen producentów w USA spadła w kwietniu, a liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła drugi miesiąc z rzędu;

  • Metale szlachetne odnotowały spadek, najgorzej radząc sobie z platyną i palladem, podczas gdy złoto przełamało główną strefę wsparcia w okolicach 1830 USD, mimo że 10-letnie obligacje skarbowe USA spadły do 2,84%;

  • Ceny ropy naftowej nieznacznie spadły. Cena ropy Brent oscyluje wokół poziomu 106,70 USD za baryłkę, podczas gdy cena WTI spadła do 105,30 USD za baryłkę;

  • JPY i USD są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy EUR i AUD pozostają najsłabsze;

Dzisiejsza sesja giełdowa po raz kolejny wywarła duże poruszenie na rynku kryptowalut. Ceny projektu Terra zdołały wybić się poniżej bariery 1 centa, co spowodowało, że wiele globalnych giełd krypto podjęło decyzję o wstrzymaniu handlu na instrumentach opartych na projekcie. Europejskie indeksy giełdowe odnotowały dzisiaj spadki, co zanegowało wczorajsze odreagowanie. Pesymizm zdominował również indeksy w USA. Technologiczny Nasdaq nie zdołał trwale wrócić powyżej oporu na poziomie 12 000 punktów. Umacniający się dolar silnie oddziałuje na wyceny metali, które odnotowały dzisiaj silne przeceny. Para USDCHF osiągnęła parytet po raz pierwszy od grudnia 2019 r. Jutro inwestorzy poznają dane o inflacji w Polsce, oczekiwaniach inflacyjnych w USA oraz sentymentach Uniwersytetu Michigan.

Bitcoin spadł do poziomu 25 000 USD podczas sesji azjatyckiej w związku z obawami dotyczącymi innego stabilnego pieniądza - Tether. Jednak później sytuacja ustabilizowała się i główna kryptowaluta powróciła powyżej kluczowego wsparcia na poziomie 29 000 USD. Sytuacja na rynku jest jednak nadal napięta, dlatego traderzy powinni przygotować się na zwiększoną zmienność w nadchodzących dniach. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót