Podsumowanie dnia: Odbicie na rynku krypto i umocnienie USD

19:41 22 stycznia 2021

Podczas dzisiejszej sesji na rynku akcji mogliśmy obserwować chwilowe pogorszenie nastrojów. Początek sesji przyniósł spadki, jednak druga część dnia upłynęła pod kątem odrabiania strat. Ostatecznie główne indeksy giełdowe w Europie zakończyły dzień pod kreską, choć spora część spadków została wymazana. Nieco lepiej wygląda sytuacja w USA, jednak tutaj główne indeksy także oscylują poniżej poziomu wczorajszego zamknięcia. Niemniej ten tydzień na pewno należy zaliczyć do udanych, ponieważ na rynku w Stanach Zjednoczonych ponownie doszło do ustanowienia nowych rekordów.

Patrząc na rynek walutowy, dolar zyskiwał w pierwszej połowie dnia, jednak ostatnie godziny przynoszą odreagowanie. Tak czy inaczej amerykańska waluta kończy sesję na plusie. USD umocnił się wyraźnie w ujęciu do CAD, gdzie ruch wyniósł 0,77%. Z kolei AUD stracił 0,6%, NZD przecenił się 0,45%, a GBP i JPY notowane są 0,3% niżej. Najmniejsze ruchy oberwaliśmy na EURUSD i USDPLN, euro znajduje się aktualnie 0,05% wyżej, a frank 0,1% pod kreską.

Jeśli chodzi z kolei o surowce, dziś mogliśmy obserwować spore ruchy na rynku metali szlachetnych. Cena złota i srebra rozpoczęły sesję od silnych spadków. Dopiero po godzinie 14:30 inicjatywę przejęli kupujący. Niemniej pomimo sporego odbicia, złoto jest notowane aktualnie 0,8% pod kreską, a srebro traci 1,6%. Korektę możemy obserwować także na ropie naftowej, gdzie spadki w przypadku Brent, jak i WTI przekraczają 1%.

Natomiast na rynku kryptowalut mogliśmy obserwować odreagowanie po wczorajszej przecenie. Bitcoin, który znalazł się w czwartek nawet poniżej poziomu 30 tysięcy dolarów, dziś w godzinach wieczornych jest notowany w rejonach 32300$. 

Patrząc technicznie na wykres Stellara, ponownie doszło do odbicia od horyzontalnej strefy wsparcia przy poziomie 0,23$. Zgodnie z klasycznymi założeniami AT, należy więc oczekiwać dalszego ruchu na wyższe poziomy. Świeca dzienna ma spory dolny cień i biały korpus, co również przemawia za kupującymi. W przypadku realizacji takiego scenariusza, najbliższy ważny opór opór znajduje się przy 0,31$.

Stellar interwał D1. Źródło: xStation

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót