Podsumowanie dnia: Potężne wzrosty na ropie, dzięki możliwemu porozumieniu

19:53 2 kwietnia 2020

Podsumowanie:

  • Arabia Saudyjska chce pilnego spotkania państw OPEC+
  • Odbicie na giełdach wraz ze wzrostem cen na rynku ropy
  • Trump zapowiada duże porozumienie

Informacją dnia jest oczywiście możliwe zebranie się ponownie państw z grupy OPEC+ i dyskusja nad porozumieniem o cięciu produkcji w obecnych realiach. Oczywiście w czasach załamania popytu istnieje potrzeba cięcia produkcji, ale wcześniej nie doszło jednak do zwiększenia cięć. Wciąż jakiekolwiek porozumienie wydaje się być mało prawdopodobne. Dlaczego? Ze względu na prawdopodobny brak udział w porozumieniu ze strony USA. OPEC+ chciałby uczestnictwa USA, Kanady czy również innych producentów, ale to obecnie jest mało prawdopodobne. Stowarzyszenie producentów w USA już teraz mówi o fatalnych skutkach ewentualnej decyzji o cięciu produkcji.

Arabia Saudyjska miała zwołać chęć spotkania państw OPEC+ po rozmowie z amerykańskim producentem. Ten z kolei mówi o 10 mln brk cięcia, a następnie nawet 15 mln brk na dzień. Liczby te wydają się być nieprawdopodobne, ale potrzebne w celu ustabilizowania rynku w najbliższym czasie. Ropa odbijała dzisiaj blisko 30%, ale później wzrosty zredukowane zostały do 20 USD za baryłkę.

Dzisiaj to również ważne dane z amerykańskiego rynku pracy. Kolejny raport dotyczący wniosków o zasiłek pokazał astronomiczny wzrost na poziomie 6,6 mln, po poprzednim wzroście 3,3 mln. To fatalne wieści przed piątkowym raportem NFP, choć warto pamiętać, że raport będzie dotyczył tylko stanu do połowy miesiąca.

Ropa naftowa mocno zyskiwała dzisiejszego dnia. Jednak połowa ruchów została zneutralizowana, co jest powiązana z wątpliwościami na temat porozumienia. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót