Podsumowanie dnia: Rezygnacja Theresy May, nieco lepsze nastroje na indeksach

16:55 24 maja 2019

Piątek okazał się być sporym wytchnieniem dla rynków akcyjnych, które doznały ogromnego szoku w trakcie czwartkowej sesji. Kluczowymi pozycjami w kalendarzu ekonomicznym były inflacja w Japonii, zamówienia na dobra trwałego użytku w USA oraz sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii. Inflacja za kwiecień w Japonii pozytywnie zaskoczyła - 0,9% r/r, co jest wynikiem powyżej oczekiwanych 0,5% r/r. Odczyty w Wielkiej Brytanii również okazały się być lepsze niż zakładał to konsensus rynkowy. Sprzedaż detaliczna za kwiecień wyniosła 5,2% r/r (prognoza - 4,6%) oraz 0% m/m (prognoza -0,3%). W przypadku USA, zamówienia na środki trwałe za kwiecień wyniosły -2,1% m/m, poniżej oczekiwań na poziomie -2% m/m.

Theresa May ogłosiła, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego Partii Konserwatywnej 7 czerwca 2019 roku. Theresa May zapowiedziała, że będzie sprawować funkcję premiera do momentu wybrania następcy, co potrwa prawdopodobnie od czterech do sześciu tygodni. Po ogłoszeniu decyzji, funt oddał poranne wzrosty, jednak w popołudniowych godzinach handlu wyraźnie zyskuje. Dzisiejsza rezygnacja oznacza, że Theresa May jest czwartym najkrócej urzędującym premierem w powojennej historii Wielkiej Brytanii.

Wczoraj rozpoczęły się wybory do Europarlamentu, które potrwają do niedzieli wśród wszystkich państw członkowskich. Jak dotąd, głosowania odbyły się w Wielkiej Brytanii oraz Holandii. W Holandii, exit polle wskazały na wygraną Partii Pracy, co było zaskoczeniem, ponieważ przewidywano wygraną eurosceptycznej partii Forum. W przypadku Wielkiej Brytanii nie są udostępniane żadne exit polle. Dzisiaj z kolei głosowanie odbywa się w Czechach oraz w Irlandii. Pozostałe głosowania w weekend.

Na polskiej giełdzie w większości przeważały dobre nastroje, dzięki czemu główny indeks akcyjny zamknął się 1% powyżej wczorajszego zamknięcia. Motorem napędowym wzrostów była branża gamingowa. Do najlepszych spółek należał CD Projekt (CDR.PL) oraz Asseco (ACP.PL), których wyniki za I kwartał 2019 roku okazały się być powyżej oczekiwań analityków.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót