Podsumowanie dnia: Rosną obawy o druga falę pandemii

19:23 26 czerwca 2020

W drugiej połowie dzisiejszej sesji dominuje negatywny sentyment. Inwestorzy ponownie zaczęli się obawiać drugiej fali pandemii. Na początku dnia główne indeksy giełdowe próbowały kontynuować zwyżkę, jednak nastroje pogorszyły się w godzinach popołudniowych, kiedy na rynek zaczęły napływać informacje z Texasu, gdzie gubernator stanu wycofał się z wcześniej zapowiadanych zwolnień z restrykcji. W związku z pandemią koronawirusa, obostrzenia mają wciąż dotyczyć między innymi restauracji czy barów.  Również dziś władze Portugali zdecydowały o przywróceniu restrykcji w częsci gmin.  Premier tego kraju powiedział, że "krok w tył" jest konieczny w związku z wysoką liczbą zarażeń.

  • Druga część dnia została zdominowana przez sprzedających, główne indeksy giełdowe w Europie zakończyły sesję pod kreską, DAX stracił 0,74%, CAC40 przecenił się 0,18%, a IBEX35 zamknął się 1,26% niżej, jedynie londyński FTSE zdołał utrzymać się na 0,27% plusie. 
  • Spadki obserwujemy także na rynku w USA, gdzie przecena na Dow Jones sięga niemal 2%, a spadki na S&P500 i Nasdaq wynoszą odpowiednio 1,65% i 1,56%
  • Popołudniowe dane z USA dotyczące dochodów i wydatków amerykanów okazały się mieszane, dlatego też odczyty nie miały większego wpływu na rynki, z kolei indeks nastrojów konsumentów wg Uniwersytetu Michigan wypadł nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych, na poziomie 78,1 pkt, wobec prognozy zakładającej 78,6 pkt
  • Dolar umacnia się dziś 0,6% do funta brytyjskiego, amerykańska waluta zyskuje także 0,32% do AUD oraz 0,23% do CAD i 0,06% do NZD. Z kolei w ujęciu z frankiem, euro i jenem widać niewielkie straty, USD traci 0,12% do CHF, 0,11% do EUR i 0,06% do JPY
  • Na metalach szlachetnych utrzymuje się w tym tygodniu wzrostowy sentyment, złoto znalazło się w ostatnich dniach na najwyższych poziomach w tym roku, a dziś po początkowych spadkach, zdołało wyjść 0,3% na plus, wzrosła także cena srebra, dziś jest to ruch na +0,65%
  • Ropa również kończy tydzień wysoko, w tym tygodniu cena czarnego złota znalazła się na najwyższych poziomach po ostatniej przecenie wywołanej koronawirusem, niemniej dziś notowania wymazują część wzrostów, WTI i Brent tracą 1,5%

Funt traci dziś ponad 0,6% do dolara, niemniej patrząc na wykres GBP USD, notowania dotarły ponownie do kluczowego wsparcia przy 1,2350. W przypadku odbicia, możliwe będzie wygenerowanie kolejnego impulsu wzrostowego. W przeciwnym razie, w przypadku wybicia dołem, droga do spadków w kierunku 1,2230 może zostać otwarta Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót