Podsumowanie dnia: Rynek akcji przystępuje do odrabiania strat

20:12 20 lipca 2021
  • Globalne rynki akcji odrabiają poniedziałkowe straty

  • Inflacja PPI z Niemiec wyższa od oczekiwań

  • Zezwolenia na budowę w USA najniżej października

Wtorkowa sesja przyniosła znacznie lepszy sentyment niż dzień wcześniej - globalne rynki akcji przystąpiły do odrabiania strat. O ile nastroje na rynkach ze Starego Kontynentu były umiarkowanie optymistyczne, to w Stanach Zjednoczonych możemy wręcz mówić o panicznym kupowaniu. Większość indeksów z Europy zyskała między 0,50% a 1,00%. Indeksy zza oceanu rosną jednak o 1,50% - w przypadku Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq100. Indeks małych spółek, Russell 2000, zyskuje ponad 2,50%. 

Trudno powiedzieć aby do zmiany sentymentu przyczyniła się jakaś konkretna wiadomość - wszak kolejny odczyt inflacji przewyższył oczekiwania rynku (PPI w Niemiec za czerwiec), co sugeruje, że presja kosztowa wciąż jest bardzo wysoka i może niepokoić. Ponadto, zezwolenia na budowy domów w USA spadły w czerwcu do najniższych poziomów od października 2020. 

Rentowności amerykańskich obligacji wyznaczyły dziś kolejne lokalne minima przy 1,14%, jednak późniejsza reakcja rynku i szybki powrót rentowności powyżej 1,20% sugerowały już zwrot w kierunku ryzyka - a odbicie na rynku akcji w USA przyspieszyło. W godzinach wieczornych dolar pozostaje silniejszy w stosunku do euro i jena japońskiego. EURUSD spada do 1,1770 a USDJPY wraca powyżej 109,85. W stosunku do dolara wciąż osłabia się funt brytyjski, co może mieć związek z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 w Wielkiej Brytanii - przykładowo władze USA odradzają teraz podróż na Wyspy Brytyjskie. Odbijają również ceny ropy naftowej, zarówno Brent i WTI rosną blisko 1%. 

Dziś po sesji w USA wyniki za drugi kwartał przedstawi m.in. Netflix i United Airlines. Traderów z rynku ropy powinny również zainteresować dane API dot. zapasów surowca. W nocy czasu polskiego z Australii napłynie z kolei raport o sprzedaży detalicznej, co może mieć wpływ na notowania dolara australijskiego. 

AUDUSD kontynuuje spadki po tym, jak para walutowa przebiła w dół wsparcie w okolicy 0,7410. Dolarowi australijskiemu bynajmniej nie pomogły minutes z ostatniego posiedzenia, z których wynika, że RBA podniesie stopy najwcześniej w 2024 roku. Raport o sprzedaży detalicznej (03:30 czasu polskiego) może doprowadzić do wyższej zmienności na parze walutowej. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót