Podsumowanie dnia: Rynki kompletnie ignorują pandemię

19:26 10 lipca 2020

Pod koniec tygodnia widać całkowitą ignorancję względem rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Wczoraj odnotowano nowy rekord w liczbie dziennych przypadków zarażeń, co jednak nie przeszkodziło indeksom giełdowym w kontynuacji wzrostów. Pomimo słabego startu sesji, główne parkiety w Europie zakończyły dzień na plusie, a za oceanem również możemy obserwować wzrost. DAX zamknął się 1,15% wyżej, francuski CAC zyskał 1,01%, a londyński FTSE 100 dodał 0,78%. Z kolei w USA, Dow Jones rośnie 0,8%, S&P500 dodaje blisko 0,5% a Nasdaq konsoliduje w rejonach poziomu wczorajszego zamknięcia.

Na rynku Forex obserwujemy dziś mieszane nastroje, dolar tracił dziś do jena, funta i euro, jednak umocnił się w ujęciu do dolara kanadyjskiego i australijskiego. Z kolei pary walutowe USDCHF i NZDUSD zostają w rejonach poziomu odniesienia. 

Na rynku metali szlachetnych widać dziś pozytywne nastroje, po wczorajszej korekcie,  złoto i srebro wracają do wzrostów. Ruch w górę widać też na rynku ropy naftowej.

Niemiecki indeks giełdowy wymazał całkowicie wczorajsze spadki, niemniej kurs dotarł do kluczowej strefy oporowej, gdzie pojawili się sprzedający. Miejsce to wynika z wcześniejszych reakcji cenowych oraz geometrii 1:1 (12650 pkt). Wybicie górą otworzy drogę w kierunku 12780 pkt, z kolei cofnięcie poniżej może doprowadzić do przeceny w rejony 12470 pkt. Źródło: xStation

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót