Podsumowanie dnia – Rynki próbują odrabiać straty

18:43 16 października 2020

Po trzech dniach spadków widać na rynkach promyk nadziei. To efekt wielu czynników , ale przede wszystkim wydaj się, że wzrosty na Wall Street mogą być motywowane tym, że Pfizer może dostarczyć szczepionkę do awaryjnego użytku już w listopadzie. Oczywiście jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ogłaszać zwycięstwo nad pandemią, ale z pewnością jest to dobra informacja dla inwestorów.

Dzisiaj mamy dosyć zmienny dzień dla funta. Jest to związane z tym, że Boris Johnson wspomniał o możliwym braku porozumienia, co oznaczałoby brak umów handlowych od stycznia. Tymczasem EURUSD pozostaje powyżej poziomu 1,1700, wobec zysku euro do dolara dzisiejszego wieczoru.

Inflacja CPI ze strefy euro pokazała deflację na poziomie 0,3% r/r. Z kolei dane z USA pokazały się w większości z lepszej strony. Sprzedaż detaliczna wypadła na poziomie 1,9% m/m przy oczekiwaniu 0,7% m/m. Dobrze wypadły też nastroje wg UoM, natomiast produkcja przemysłowa rozczarowała.

Przyszły tydzień będzie bardzo ciekawy. Chiny opublikują PKB za III kwartał. Sporo będzie wypowiedzi ze strony bankierów centralnych, jak Powella czy Lagarde. Dodatkowo rynek skupiać będzie się na debacie Trump-Biden, wynikach finansowych z Wall Street oraz na dalszych doniesieniach z frontu walki z koronawirusem.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót