Podsumowanie dnia – To już szczyt inflacji?

19:51 10 sierpnia 2022
 • Inflacja CPI w USA spadła w lipcu do 8,5% z poziomu 9,1%, mocniej od oczekiwań
 • Kluczowym czynnikiem w raporcie inflacyjnym jest jednak utrzymanie inflacji bazowej na poziomie 5,9% r/r bez zmian oraz brak zmiany inflacji miesięcznej, przy poprzednim ponad 1% wzroście
 • Potencjalny szczyt inflacyjny wywołuje spore ruchy wśród inwestorów. EURUSD rośnie nawet w okolice 1,04, złoto ponownie testuje 1800 USD
 • Dolar traci do większości głównych walut ponad 1%. W stosunku do JPY czy NZD traci ponad 2%, co jest ewenementem na rynku walutowym. USDPLN spada o ponad 1,5%
 • Największe ruchy mają jednak miejsce na Wall Street, gdzie Nasdaq zyskuje ponad 2,5%, a S&P 500 blisko 2%
 • Wzrosty w Europie były dzisiaj umiarkowane, choć DAX zaliczył spory ruch w górę na poziomie 1,2%. WIG20 wzrósł o 0,6%
 • Zapasy ropy naftowe wzrosły o prawie 5,5 mln brk, ale o 5 mln spadły zapasy benzyny. Dane pokazują potężny implikowany przyrost popytu na paliwa i jednocześnie spory przerób ropy. Dane pozostają bardzo zmienne od momentu, kiedy EIA miała tygodniowy problem ze zbieraniem danych
 • Ropa ostatecznie odbija po początkowych spadkach. Ceny rosną o ok. 1,5%. Wzrosty obserwowane są w zasadzie na całym rynku surowców, za sprawą bardzo słabego dolara
 • Bitcoin przekroczył dzisiaj poziom 24 tys. USD, ale nie zdołał utrzymać tak wysokich poziomów. W ciągu dnia zyskuje jednak ponad 3%
 • Warto jednak zauważyć, że nie obserwujemy zmian w postawie członków Fed. Evans znany z gołębiego usposobienia widzi nawet 3,5% w tym roku oraz 4% na koniec przyszłego roku
 • Rynek jednak już nie daje szansy na podwyżkę o 75 pb we wrześniu, choć do tego czasu sporo może się jeszcze zmienić

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót