Podsumowanie dnia: USDJPY najwyżej od maja 2019 roku, a EURUSD odbija od wsparcia przy 1,11

20:39 13 stycznia 2020

Podczas dzisiejszej sesji w kalendarzu brakowało istotniejszych danych makroekonomicznych, przez co nie obserwowaliśmy większych ruchów na rynku (wyjątkiem była Wielka Brytania i kurs funta, o czym pisaliśmy w poprzednich artykułach). Inwestorzy wyraźnie czekają na podpisanie fazy pierwszej umowy handlowej, do którego ma dojść w środę w Stanach Zjednoczonych. 

W poniedziałek na rynku akcji możemy obserwować mieszane nastroje, większość azjatyckich indeksów zakończyła dzień na plusie, niemniej po początkowym dobrym otwarciu w Europie, wzrosty zostały zniwelowane. Z kolei sesja w USA rozpoczęła się od niewielkich wzrostów, po czym kolejne godziny przynoszą konsolidację w rejonach historycznych maksimów. Porozumienie w ramach fazy pierwszej prawdopodobnie jest już w cenach od dłuższego czasu, dlatego też gdy stanie się ono faktem, na rynku akcji może dojść do wykonania korekty spadkowej. Z drugiej storny warto wspomnieć o rozpoczynającym się sezonie wyników na WallStreet, który również może odegrać dużą rolę w najbliższym czasie.Pomimo indeksy w USA znajdują się na historycznych maksimach, dobre wyniki mogą się przełożyć na dalsze wzrosty. 

Poza wspomnianym już we wstępie funtem brytyjskim, zmienność na rynku FX była dziś niewielka. Dopiero po godzinie 16:00 mogliśmy obserwować osłabienie dolara względem euro, przez co kurs EURUSD zdołał wyjść powyżej poziomu 1,1140. Na uwagę zasługuje także USDJPY, gdzie pomimo święta w Japonii, notowania znalazły się na poziomach sprzed pół roku. W godzinach wieczornych kurs dolara do jena kształtuje się na poziomie 109,90. 

Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, w nocy poznamy dane z Chin odnośnie wymiany handlowej. Z kolei kalendarz na sesję europejską jest całkowicie pusty, we wtorek uwagę inwestorów mogą jedynie przykuć dane o inflacji CPI ze Stanów Zjednoczonych, które zostaną opublikowane o godzinie 14:30.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót