Podsumowanie dnia: Wall Street bez korekty, ropa odbija od oporu

19:37 24 stycznia 2023
  • Główne indeksy giełdowe z Europy zakończyły sesję mieszanie, Dax zamknął się niecałe 0,1% niżej, jednak indeks wybronił ważne wsparcie wynikające z wczorajszych minimów przy 15080 pkt. Francuski CAC40 dodał 0,26%, tyle samo co hiszpański IBEX35, podczas gdy londyński FTSE100 stracił 0,35%. 
  • Lepsze od oczekiwań dane PMI z Europy wzmocniły oczekiwania, że EBC utrzyma swoje agresywne stanowisko względem inflacji. Najnowsze badanie pokazało, że aktywność biznesowa w strefie euro powróciła do wzrostu po sześciu kolejnych miesiącach spadku, a zaufanie przedsiębiorców skoczyło najmocniej czasu następstw epidemii COVID-19, pomimo wysokiej inflacji i rosnących kosztów pożyczek.
  • Niemcy mają wysłać na Ukrainę czołgi Leopard. Tak twierdzi Spiegel powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
  • We wtorek możemy obserwować mieszane nastroje na Wall Street, notowania głównych indeksów giełdowych oscylują aktualnie w rejonach wczorajszych poziomów zamknięcia.
  • Opublikowane dziś wstępne wskaźniki PMI w USA pokazały nieznaczne odbicie dając szansę na scenariusz zakładający “łagodne lądowanie” gospodarki, niemniej należy zauważyć, że dalej pozostają one poniżej poziomu 50 pkt.
  • Na rynku Forex obserwujemy dziś słabość funta brytyjskiego, który przecenił się 0,4% względem dolara. Notowania GBPUSD próbują jednak odzyskać siły w drugiej połowie dnia i odbijają się już ponad 60 pipsów od ustanowionego dziś minimum.
  • Amerykańska waluta umocniiła się dziś w stosunku do jena japońskiego, gdzie ruch sięga aktualnie około 0,5%. Warto jednak zawuazyć, żęepo godzinei 16:00 znaczna część wzrostów została wymazana, co stawia pod znakiem zapytania dalszy ruch w górę. Kluczowym porem na USDJPY pozostaje poziom 131,65. 
  • Ropa WTI nie zdołała sforsowac oporu poziomie 82,5$ i notowana jest dziś pod kreską. Aktualnie spadki na WTI sięgają 1,8%, podczas gdy kurs ropy Brent traci 2%.
  • Na rynku kryptowalu obserwujemy brak zdecydowanych ruchów, najwidoczniej waluty cyfrowe czekają na impuls do dalszego ruchu.

Notowania OIL.WTI odbiły się od strefy oporowej 82,5$-83,5$. Jako najbliższe wsparcie należy traktować poziom 78,5$. Jeśli zostałoby ono zanegowane, ruch w dół może przyspieszyć. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót