Podsumowanie dnia: Wracają obawy związane z koronawirusem

19:45 31 lipca 2020

 

Podczas dzisiejszej sesji na rynku akcji utrzymywały się negatywne nastroje. Pomimo, że główne indeksy giełdowe w Europie próbowały dorabiać wczorajsze dotkliwe spadki, tak dzień zakończył się dla nich pod kreską. Obecne nastroje ponownie można tłumaczyć obawami o rozszerzającą się w coraz szybszym tempie pandemię koronawirusa. O ile przez dłuższy czas informacje o nowych zachorowaniach były ignorowane, tak przywracanie restrykcji w poszczególnych stanach w USA oraz państwach europejskich wpływają na pogorszenie sentymentu. Niemiecki indeks giełdowy zamknął się wczoraj niemal 3,5% pod kreską, a dziś przecenił się kolejne 0,5%. Silne 1,4% spadki oberwaliśmy dziś także na indeksie CAC40 i FTSE 100. Wśród głównych parkietów w Europie jedynie WIG20 zdołała utrzymać się 0,25% na plusie.

Sesja w USA również należy do strony sprzedającej.  Wczorajsze bardzo dobre wyniki takich spółek jak Apple, Amazon czy Facebook zostały przyćmione przez koronawirusa. Od rozpoczęcie handlu za oceanem możemy obserwować spadki, aktualnie Dow Jones traci 0,8%, S&P500 notowany jest 0,4% niżej, a jedynie Nasdaq notuje 0,3% wzrosty. 

Na rynku Forex mogliśmy dziś obserwować odreagowanie na dolarze, który w ostatnich dniach pozostawał słaby. W piątek amerykańska waluta osłabiła się jedynie w ujęciu z CAD i GBP, gdzie aktualnie przecena wynosi tylko 0,15%. Z kolei w stosunku do EUR, CHF, AUD, NZD i JPY mogliśmy obserwować wyraźne umocnienie. Dolar zyskuje ponad 1% do jena japońskiego.

Z kolei na rynku metali szlachetnych utrzymuje się pozytywny sentyment. Złoto i srebro kończą tydzień solidnymi wzrostami, tylko podczas dzisiejszej sesji srebro zyskuje 2,2%, a złoto jest notowane 0,6% wyżej. Natomiast na ropie naftowej obserwujemy cofnięcie, WTI traci w godzinach popołudniowych 0,45%,a  Brent zniżkuje 0,3%. 

Jeśli chodzi o przyszły tydzień, inwestorzy będą wyczekiwać głównie na dane z amerykańskiego rynku pracy, które poznamy dopiero w piątek. Wartymi uwagi odczytami będą też wskaźnik ISM dla sektora usług i przemysłu, które będą publikowane w środę. Ponadto w czwartek Bank Anglii zdecyduje o poziomie stóp procentowych w Wielkiej Brytanii.

Niemiecki indeks giełdowy wybił się dołem z kanału wzrostowego, co może przemawiać za dalszą przeceną. Jeśli wsparcie przy 12290 pkt. również zostanie pokonane, kolejną podporą dla kupujących może być dopiero strefa przy 11760 pkt. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót