Podsumowanie dnia: zielony koniec tygodnia

19:04 17 stycznia 2020
  • Mocne zakończenie tygodnia na giełdach
  • CD Projekt odrabia część strat po przesunięciu daty premiery
  • Dolar mocny pomimo mieszanych danych

Na polskim rynku kapitałowym historią dnia jest bez dwóch zdań przełożenie daty premiery gry „Cyberpunk 2077” o 5 miesięcy. Informacja pojawiła się już wczoraj, ale rynek dopiero dziś mógł na nią zareagować. Pierwotnie oznaczało to przecenę ulubieńca inwestorów o 13-14%, ale ostatecznie starty zostały skorygowane o połowę, co wydaje się naprawdę stonowanym podejściem. Widać, że rynek nadal wierzy w sukces produkcji.

Z pewnością notowaniom CD Projektu pomaga szaleństwo na amerykańskim rynku akcji, gdzie zyskują przede wszystkim spółki technologiczne. Dziś wszystkie 3 najważniejsze amerykańskie indeksy znów notowały historyczne szczyty. Część miar sentymentu takich jak relacja opcji put do call czy odchylenie od trendy wskazują na skrajne wykupienie, ale inne miary takie jak nastroje inwestorów czy indeks zaskoczeń ekonomicznych nadal są na rozsądnych poziomach. W Europie również mieliśmy wzrosty, choć DE30 nadal jest nico poniżej historycznych maksimów.

Dane o produkcji z USA są coraz gorsze, ale rynek niespecjalnie się tym przejmuje. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

Za nami sporo publikacji danych. Zaczęliśmy od raportów z Chin, które pokazały przyspieszenie dynamiki produkcji w grudniu (do 6,9%), ale też spowolnienie wzrostu PKB w całym czwartym kwartale (do 6%). Dane z USA były bardzo mieszane. Z jednej strony mieliśmy skok nowych budów domów do 13-letniego maksimum, ale było to spowodowane niezwykle ciepłym grudniem, co też potwierdza sporo niższy odczyt pozwoleń na budowy. Produkcja przemysłowa rozczarowała spadając w ujęciu rocznym w każdym z miesięcy ostatniego kwartału. Wzrosły oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych, co można odczytywać pozytywnie dla dolara, ale już niekoniecznie dla giełda. Wreszcie spadła ilość ofert pracy – do najniższego poziomu od maja 2018. O ile dane z USA były mieszane, dane z Wielkiej Brytanii były katastrofalne – sprzedaż detaliczna spadła tam o 0,6% m/m po spadku o 0,8% m/m w listopadzie.

Tak jak rynek akcji uodpornił się na wszelkie złe informacje, tak rynek walut ostatnio sprawia wrażenie odpornego na jakiekolwiek informacje. Dziś obserwowaliśmy drugi dzień umocnienia dolara, a funt tracił równo z euro, choć złoty czy turecka lira traciły mocniej. Na rynku surowców pomimo dobrych nastrojów i mocnego dolara zyskiwały metale szlachetne.

Przyszły tydzień zapowiada się ciekawie. W USA sezon wyników ruszy na dobre i poznamy też raporty spółek technologicznych. W Europie czekają nas publikacje wstępnych wskaźników PMI oraz posiedzenie EBC.  

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót