Poranna odprawa

06:30 26 lutego 2020
  • Amerykańskie indeksy odnotowały wczoraj kolejne silne spadki. S&P 500 stracił 3,03%, Nasdaq spadł 2,77%, a Dow Jones zamknął się 3,15% niżej. Russell 2000 stracił 3,45%

  • Nastroje w trakcie sesji azjatyckiej również nie są najlepsze. S&P/ASX 200 stracił 2,31%, a Nikkei zamknął się 0,79% niżej. HSCEI traci 0,7%, a Shanghai Composite 0,4%. Kontrakty terminowe na indeks DAX wskazują na około 70 punktową lukę spadkową na otwarciu

  • Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 81 tysięcy, przy czym udało się wyleczyć 30,165 pacjentów. Całkowita liczba ofiar wzrosła do 2764 osób. Liczba potwierdzonych przypadków w Korei Południowej przekroczyła tysiąc. Wstępne testy potwierdziły obecność wirusa u pacjenta w Brazylii, co byłoby pierwszym przypadkiem w Ameryce Południowej

  • Michel Barnier, główny negocjator UE ds. Brexitu, dał Wielkiej Brytanii Ultimatum - albo WB zaakceptuje żądania Unii dotyczące uczciwej konkurencji i łowiska, albo żadnej umowy handlowej nie będzie

  • Cena baryłki WTI próbuje powyżej poziomu 50 USD. Na rynku metali przemysłowych obserwujemy spadki.

  • Złoto i srebro cofają się, podczas gdy platyna notuje wzrost. JPY jest najsłabszą z głównych walut, a najlepiej radzą sobie USD i CHF. Waluty EM tracą

  • Członkowie Fed Kaplan i Clarida powiedzieli, że jest za wcześnie na rozważania nad ewentualną obniżką stóp, ponieważ wpływ koronawirusa na gospodarkę jest wciąż niepewny

  • W trakcie wczorajszej debaty kandydaci Demokratów wspólnie atakowali i “przesłuchiwali” Bernie Sandersa próbując powstrzymać jego silny wzrost w sondażach

  • Szacunki API wskazały na wzrost zapasów ropy o 1,3 miliona baryłek (oczekiwano 2,4 miliona)

  • Wskaźnik zakończonych prac budowlanych w Australii spadł w IV kw. 2019 roku o 3% k/k (oczekiwano -1% k/k)

Japoński Nikkei przeprowadził dziś kolejny test 200-sesyjnej średniej kroczącej. Indeks zdołał odrobić część strat przed końcem sesji, ale cały czas jest notowany ponad 5% niżej w stosunku do zamknięcia 2019 roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót