Poranna odprawa

06:45 14 października 2020
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję z umiarkowanymi stratami. Dow Jones spadł 0,55%, S&P 500 stracił 0,63%, a Nasdaq zamknął się 0,10% niżej. Russell 2000 stracił 0,61%

 • Kiepskie nastroje obserwujemy również na parkietach azjatyckich. S&P/ASX 200 traci 0,3%, Kospi notowany jest 0,9% niżej, a Nifty spada 0,6%. Nikkei notowany jest płasko. Indeksy z Chin tracą

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na niższe otwarcie sesji europejskiej

 • Republikanie zaproponowali pakiet wsparcia o wartości 500 mld USD. Niemniej, Demokraci nie chcą obniżyć swoich żądań i wiele wskazuje na to, że porozumienie nie zostanie osiągnięte przed wyborami

 • Testy szczepionki na koronawirusa opracowanej przez Eli Lilly zostały wstrzymane z powodu obaw o bezpieczeństwo uczestników

 • W Holandii wprowadzono częściowy lockdown. Media donoszą, że 2-tygodniowy lockdown jest również rozważany przez władze brytyjskie

 • Jak donosi Bloomberg, rozmowy na linii Bruksela-Londyn nie przyniosły rezultatów. UE ma zacząć namawiać państwa członkowskie do zwiększenia przygotowań na wypadek braku podpisania porozumienia handlowego

 • Saudyjski Książe Koronny bin Salman i Prezydent Rosji Putin będą namawiać OPEC+ do utrzymania cięć produkcji

 • Japońska produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 1% m/m (ocz. +1,7% m/m)

 • Metale szlachetne zyskują wobec wzrostu awersji do ryzyka. Ropa i metale przemysłowe notują spadki

 • AUD i NZD są najmocniejszymi z głównych walut, podczas gdy GBP i CHF radzą sobie najsłabiej

Wczoraj odnotowano ponad 310 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Źródło: worldometers, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót