Poranna odprawa

07:46 7 sierpnia 2020
 • Indeksy z Wall Street zakończyły wczorajszą sesję wyżej. S&P 500 zyskał 0,64%, Dow Jones wzrósł 0,68%, a Nasdaq zyskał 1%

 • Donald Trump podpisał rozporządzenie na mocy, którego TikTok i WeChat mają 45 dni na zakończenie działań w USA. Trump potwierdził również, że podpisał rozporządzenie wprowadzające cła na aluminium z Kanady

 • Działania Prezydenta USA doprowadziły do wzrostu awersji do ryzyka w trakcie sesji azjatyckiej. Prawie wszystkie główne azjatyckie indeksy notowane są niżej

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na nieco niższe otwarcie sesji europejskiej

 • Kanada zapowiedziała, że ogłosi odpowiedź na amerykańskie cła dziś o godzinie 17:00

 • Wciąż nie osiągnięto porozumienia ws. kolejnego pakietu wsparcia dla gospodarki USA

 • W Niemczech drugi dzień z rzędu odnotowano ponad 1 000 nowych zakażeń koronawirusem

 • Według medialnych doniesień, Japonia jest blisko podpisania umowy z AstraZeneca na 100 milionów dawek szczepionki

 • Chiński eksport wzrósł w lipcu o 7,2% r/r (ocz. -0,2% r/r), a import spadł o 1,4% r/r (ocz. +1% r/r)

 • RBA zapowiedział, że zakupy australijskich obligacji na rynku wtórny będę prowadzone dopóki będzie to konieczne

 • USD i JPY są najmocniejszymi z głównych walut, a AUD i CAD radzą sobie najsłabiej

 • Umocnienie dolara negatywnie wpływa na ceny metali szlachetnych. Spadki obserwujemy na wszystkich kruszcach, a najsłabiej wypada platyna, która traci ponad 2,5%

Wczoraj odnotowano ponad 280 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Źródło: worldometers, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót