Poranna odprawa

06:22 12 czerwca 2019

Najważniejsze wydarzenia na rynkach finansowych z ostatnich godzin:

  • Zapasy ropy naftowej w USA według API wzrosły o 4,85 mln baryłek w ostatnim tygodniu, zaś zapasy benzyny wzrosły o 0,8 mln baryłek

  • EIA zrewidowała w dół prognozy wzrostu amerykańskiej podaży ropy na 2019 i 2020, w tym roku produkcja ma wzrosnąć o 1,36 mln baryłek (140 tys. baryłek mniej nie pierwotnie oczekiwano, zaś w 2020 o 94 tys. baryłek (1 tys. mniej) - cena obydwu gatunków zniżkuje o 1,6% o poranku

  • Chińska inflacja konsumencka wzrosła w maju o 2,7% w ujęciu rocznym (zgodnie z oczekiwaniami), ceny żywności zwyżkowały o 7,7% r/r będąc pod wpływem wyższych cen jaj czy wieprzowiny; wskaźnik PPI wyniósł 0,6% r/r - chińskie indeksy tracą o poranku, Shanghai Composite spada 0,6% zaś Hang Seng zniżkuje o 1,2%

  • AUD i NZD tracą po około 0,2% względem USD po słabszych danych z Nowej Zelandii na temat zakupów z użyciem kart płatniczych (-0,5% m/m)

  • Zamówienia na maszyny w Japonii wzrosły w maju 5,2% m/m, znacznie powyżej oczekiwanego spadku 0,8% m/m - NIKKEI znajduje się marginalnie pod kreską, JPY lekko zyskuje do USD

  • Donald Trump powiedział, że nie będzie porozumienia z Chinami dopóki umowa nie będzie "świetna" z jego punktu widzenia

Po nieudanej próbie wybicia ceny ropy Brent wracają do spadków. Ważne wsparcie znajduje się w pobliżu 58 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót