Poranna odprawa

07:35 25 maja 2020
  • Na rynkach azjatyckich obserwujemy mieszane nastroje. Akcje z Japonii, Australii i Korei Południowej zyskują, podczas gdy indeksy z Chin notowane są niżej. Kontrakty na DAX i S&P 500 notowane są wyżej

  • Napięcia między USA, a Chinami stale rosną. USA rozważają dodanej ponad 30 chińskich spółek do tzw. "Czarnej listy". Z kolei Chiny ostrzegły, że dalsze podżeganie do wojny technologicznej spotka się ze stanowczą reakcją

  • Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 5,5 miliona, z czego 2,3 miliona osób udało się wyleczyć. Całkowita liczba ofiar to 346,7 tysięcy. Japoński minister gospodarki powiedział, że w Japonii nie jest już potrzebny stan wyjątkowy. W sobotę (23 maja) Chiny nie zgłosiły ani jednego nowego przypadku Covid-19

  • Austria, Dania, Holandia i Szwecja są przeciwne pomysłowi przedstawionemu przez Niemcy i Francję (fundusz odbudowy UE o wartości 500 mld euro). Kraje te są przeciwne jakimkolwiek działaniom mającym prowadzić do wspólnego długu, w tej czy innej formie

  • Stany Zjednoczone ograniczyły wstęp dla osób przybywających z Brazylii, co ma związek z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa w tym kraju. Z kolei Nowa Zelandii pozwoli na zgromadzenia do 100 osób (w NZ wirus jest praktycznie opanowany)

  • Prezydent Putin nakazał udzielenie publicznego wsparcia rosyjskim spółkom naftowym

  • Jak donosi Financial Times, Wielka Brytania przygotowała plan udzielenia pomocy publicznej spółkom o znaczeniu strategicznym

  • Apple otworzy część sklepów w Japonii w przyszłym tygodniu

  • Na rynku walutowym obserwujemy ograniczoną płynność, co ma związek z nieobecnością inwestorów z USA i Wielkiej Brytanii (w obu krajach obchodzone jest dziś święto). GBP i AUD są najmocniejszymi z głównych walut, a najsłabiej radzą sobie CHF i JPY

  • Metale szlachetne notują dziś cofnięcie. Zyskują za to metale przemysłowe i surowce energetyczne.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 5,5 miliona. Epidemia ponownie nabrała tempa przez szybkiej rozprzestrzenienie się wirusa w Ameryce Południowej. Źródło: worldometers, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót