Poranna odprawa (01.07.2022)

07:14 1 lipca 2022
 • Indeksy z Wall Street mają za sobą kolejną słabą sesję. S&P 500 stracił 0,88%, Dow Jones spadł 0,82%, a Nasdaq zamknął się 1,33% niżej. Russell 2000 stracił 0,66%

 • Globalna przecena kontynuowana była w trakcie sesji azjatyckiej. Nikkei spadł 1,6%, S&P/ASX 200 stracił 0,1%, a Kospi notowany był 1,3% niżej. Indeksy z Chin traciły 0,5-0,7%

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na niższe otwarcie sesji europejskiej

 • Słabsze nastroje na rynkach spowodowane widmem recesji utrzymują się. Opublikowany wczoraj indeks PKB Atlanta Fed wskazał na spadek PKB w USA już w II kw. 2022 roku

 • Libijska państwowa firma naftowa poinformowała, że dzienna produkcja ropy w kraju jest niższa o blisko milion baryłek. Eksport jest niższy o 865 tys. baryłek

 • Władze Ekwadoru osiągnęły porozumienie zawieszające protesty. Władze kraju mają nadzieję znieść ograniczenia i przywrócić eksport ropy do 7 lipca

 • Chiński indeks PMI dla sektora przemysłowego (wg Caixin Markit) wzrósł w czerwcu z 48,1 do 51,7 (ocz. 50,2). Był to najwyższy odczyt od maja 2021

 • Japońska stopa bezrobocia nieoczekiwania wzrosła w maju z 2,5 do 2,6% (ocz. 2,5%)

 • Kryptowaluty zyskały po pojawieniu się plotek o możliwości dopuszczenia japońskich banków do zarządzania kryptowalutami. Bitcoin zyskuje 3,5% i notowany jest przy 19 400 USD

 • Brent i WTI notowane są 1% niżej. Złoto traci około 0,5%

 • USD i JPY są najmocniejszymi z głównych walut, a AUD i NZD radzą sobie najsłabiej

AUDJPY, para często postrzegana jako barometr ryzyka, notuje dziś bardzo silne spadki. Para pokonała wsparcie przy zniesieniu 38,2% i 200-okresowej średniej (fioletowa linia, interwał H4). Obecnie testowane jest wsparcie przy zniesieniu 50% (0,9200). Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót