Poranna odprawa (13.05.2022)

07:50 13 maja 2022
 • Indeksy w USA zakończyły wczorajszą sesję w mieszanych nastrojach. S&P 500 spadł o 0,13%, Dow Jones stracił 0,33%, podczas gdy Nasdaq wzrósł o 0,06%, a Russell 2000 zyskał  1,24%
 • Indeksy z Azji i Pacyfiku poszły w górę. Nikkei i S&P/ASX 200 wzrosły odpowiednio o 2,50% i 1,7%. Kospi dodał 1,8%, indeksy z Chin również wzrosły

 • Kontrakty terminowe na DAX wskazują na wyższe otwarcie europejskiej sesji kasowej

 • Przewodniczący Fed Powell stwierdził, iż czynniki pozostające poza kontrolą Fed mogą oznaczać twarde lądowanie dla gospodarki;

 • Prezes BoJ Kuroda powiedział, że masowe zakupy obligacji mogą zaszkodzić funkcjonowaniu rynku, jednak bank centralny będzie kontynuował silne luzowanie monetarne;

 • Japoński minister finansów Suzuki mówi, że stabilność walutowa jest ważna a ostatnie gwałtowne ruchy są niepożądane, dlatego rząd będzie nadal uważnie przyglądał się ruchom jena

 • Chiny planują „ściśle ograniczyć” niepotrzebne podróże obywateli chińskich poza granice kraju ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19;

 • Toyota zawiesi produkcję w 12 zakładach w Japonii i ograniczy produkcję w Ameryce Północnej z powodu niedoborów półprzewodników;

 • Nowa Zelandia wskaźnik PMI dla przemysłu w kwietniu spadł do 51,2, co jest najniższym wynikiem od sierpnia 2021 r.;

 • Kryptowaluty gwałtownie odbiły – Bitcoin notuje 8%wzrost a cena powróciła powyżej 30 000 USD, podczas gdy Ethereum dodał 10% i zbliżył się do obszaru 2100 USD

 • Metale szlachetne próbują odrobić wczorajsze straty przy słabszym dolarze

 • Brent i WTI wzrosły odpowiednio o 1,8% i 1,5%, wczoraj OPEC obniżył prognozy dotyczące wzrostu światowego popytu na ropę w 2022 drugi miesiąc z rzędu

 • AUD i NZD są najsilniejszymi spośród głównych walut, podczas gdy JPY i USD pozostają najbardziej w tyle;

Bitcoin zdołał odrobić część ostatnich strat i przekroczył psychologiczny poziom 30 000 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót