Poranna odprawa (14.01.2022)

08:53 14 stycznia 2022
 • Indeksy z Wall Street zanurkowały wczoraj. S&P 500 stracił 1,42%, Dow Jones spadł 0,49%, a Nasdaq zamknął sesję aż 2,51% niżej. Russell 2000 spadł 0,76%

 • Słabość amerykańskich indeksów tłumaczona jest coraz bardziej jastrzębim nastawieniem członków Rezerwy Federalnej

 • Spadki obserwowano również w trakcie sesji azjatyckiej. Indeksy Kospi i Nikkei spadły po 1,3%, a S&P/ASX 200 stracił 1,1%. Indeksy z Chin również spadały, jednak skala spadku była mniejsza

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na niższe otwarcie sesji europejskiej

 • Biały Dom potwierdził, że prezydent Biden zdecydował nominować Sarah Bloom Raskin, Philipa Jeffersona i Lise Cook na członków Rezerwy Federalnej

 • Harker z Fed powiedział, że wysoka inflacja wymaga reakcji

 • Daly z Fed powiedziała, że marzec jest sensownym terminem na pierwszą podwyżkę

 • Waller z Fed powiedział, że trzy podwyżki w 2022 roku to dobry scenariusz bazowy, jednak nie można wykluczyć 4, a nawet 5 podwyżek, jeśli wysoka inflacja się utrzyma

 • Chiński eksport wzrósł w grudniu o 20,9% r/r (ocz. 20,0% r/r), a import był o 19,5% r/r wyższy (ocz. 26,3% r/r). Bilans handlowy pokazał nadwyżkę 94,46 mld USD (ocz. 74,5 mld USD)

 • Japońska inflacja PPI zwolniła w grudniu z 9,0% do 8,5% r/r (ocz. 8,8% r/r)

 • Reuters donosi, że Tesla opóźniła start produkcji Cybertrucka do I kw. 2023 roku

 • Główne kryptowlauty lekko zyskują. Dogecoin rośnie ponad 15% po tym jak Elon Musk ogłosił, że w sklepie Tesli można dokonywać płatności w tej kryptowalucie

 • Metale szlachetne zyskują. Ropa notowana jest płasko

 • CAD i JPY są najmocniejszymi z głównych walut, a USD i CHF radzą sobie najsłabiej

Dogecoin mocno rośnie po słowach Elona Muska. Kryptowalut osiągnęła dzienny szczyt w okolice 21,20, jednak od tego czasu oddała część wzrostów. Obecnie testowana jest strefa cenowa przy 19,35. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót