Poranna odprawa (18.05.2021)

07:40 18 maja 2021
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję niżej. S&P 500 spadł 0,25%, Dow Jones stracił 0,16%, a Nasdaq zakończył handel 0,38% niżej. Russell 2000 zyskał 0,11%

 • Na parkietach w Azji obserwujemy wzrosty. Nikkei zyskuje ponad 2%, Kospi notowany jest 1,2% wyżej, a S&P/ASX 200 rośnie 0,7%

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na wyższe otwarcie sesji europejskiej

 • Kaplan z Fed powiedział, że oczekuje wzrostu PKB na poziomie 6,4% w tym roku i spadku stopy bezrobocia do 4%. Kaplan powiedział, że dalej spodziewa się pierwszej podwyżki stóp przez Fed w 2022 roku

 • Badania przeprowadzone w USA pokazały, że szczepionki Pfizera i Moderny są skuteczne przeciwko indyjskiemu wariantowi koronawirusa

 • Chiny zachęcają przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych złóż rudy żelaza oraz dywersyfikacji dostawców zagranicznych. Ruch jest motywowany pogarszającymi się stosunkami z Australią, która jest głównym dostawcą rudy żelaza dla Państwa Środka

 • Axios donosi, że Sekretarz Skarbu Yellen poprosi w trakcie dzisiejszej przemowy o wsparcie przedsiębiorstw przy finansowaniu planu infrastrukturalnego

 • Minutki RBA pokazały, że bank centralny będzie uważnie obserwował napływające dane z gospodarki przy podejmowaniu decyzji o wydłużeniu programu QE

 • Gospodarka Japonii skurczyła się o 1,3% k/k w I kw. 2021 roku (ocz. -1,2% k/k)

 • Metale szlachetne, ropa, metale przemysłowe i surowce rolne notowany są wyżej

 • USD jest najsłabszą z głównych walut, a NZD i AUD radzą sobie najlepiej

AUDUSD doświadcza dziś silnych wzrostów za sprawą słabości USD i siły AUD. Para testuje obecnie strefę oporu przy poziomie 0,7800. Warto zaznaczyć, że w przypadku nieudanej próby przebicia tej strefy na wykresie może pojawić się formacja głowy z ramionami. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót