Poranna odprawa (21.07.2021)

08:01 21 lipca 2021
 • Amerykańskie indeksy odrobiły wczoraj znaczną część strat z poniedziałku. S&P 500 zyskał 1,52%, Nasdaq wzrósł 1,57%, a Dow Jones zamknął się 1,62% wyżej. Russell 2000 zyskał aż 3%

 • Mieszane nastroje obserwowaliśmy w trakcie sesji azjatyckiej. Nikkei i S&P/ASX 200 zyskiwały, Kospi tracił, a indeksy z Chin poruszał się mieszanie

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na płaskie otwarcie sesji europejskiej

 • Jak donosi New York Times, jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson jest mało skuteczna przeciwko wariantowi Delta, a wzmocnienie odporności może wymagać przyjęcia kolejnej dawki

 • Eksport Korei Południowej wzrósł w pierwszych 20 dniach lipca o 32,8% r/r. Import był wyższy o 46,1% r/r

 • Eksport Japonii wzrósł w czerwcu o 48,6% r/r (ocz. 46,2% r/r), a import był wyższy o 32,7% r/r (ocz. 29% r/r)

 • Raport API wskazał na spadek wzrost zapasów ropy o 0,8 miliona baryłek

 • Netflix (NFLX.US) odnotował w II kw. 2021 roku przychody na poziomie 7,34 mld USD (ocz. 7,32 mld USD) oraz zysk na akcję na poziomie 2,97 USD (ocz. 3,16 USD). Liczba abonentów wzrosła o 1,54 miliona (ocz. 1,19 miliona)

 • Bitcoin odrobił część strat i wrócił powyżej 30 000 USD

 • Metale szlachetne notowane są nieco niżej

 • Ropa, metale przemysłowe i surowce rolne tracą

 • USD i CHF są najmocniejszymi z głównych walut, a najsłabiej radzą sobie AUD i CAD

US500 oraz inne amerykańskie indeksy zdołały odrobić wczoraj znaczną część strat z poniedziałku. US500 odbił od 50-sesyjnej średniej kroczącej i linii trendu wzrostowego, a następnie wzrósł o ponad 1%. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót