Poranna odprawa (22.07.2021)

07:55 22 lipca 2021
  • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję wyżej. S&P 500 zyskał 0,82%, Dow Jones wzrósł 0,83%, a Nasdaq zamknął się 0,92% wyżej. Russell 2000 zyskał aż 1,81%

  • Wzrosty obserwowaliśmy również w trakcie sesji azjatyckiej. S&P/ASX 200 zyskał 0,9%, Kospi wzrósł ok. 1%, a indeksy z Chin notowane są ponad 0,2% wyżej. Sesja w Japonii nie odbyła się z powodu święta

  • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na nieco wyższe otwarcie sesji europejskiej

  • Amerykański Senat zagłosował przeciwko rozpoczęciu debaty na pakietem infrastrukturalnym przygotowanym przez grupę Demokratów i Republikanów

  • Fitch utrzymał rating Korei Południowej na poziomie AA- z perspektywą stabilną. Dodatkowo, Fitch oczekuje, że Bank Korei podniesie stopy o 25 pb w tym roku. W 2022 roku Fitch prognozuje wzrost stóp o 50 pb

  • Wstępne dane z Australii pokazały wzrost eksportu o 8% r/r w czerwcu. Import również wzrósł o 8% r/r. Nadwyżka handlowa osiągnęła rekordowy poziom 13,3 mld AUD

  • Hakerzy ukradli jeden terabajt danych z Saudi Aramco i zażądali okupu w wysokości 50 milionów USD

  • Bitcoin notowany jest nieco poniżej poziomu 32 000 USD

  • Metale szlachetne i ropa zyskują. Metale przemysłowe notowane są niżej

  • AUD i JPY są najmocniejszymi z głównych walut, a najsłabiej radzą sobie CAD i NZD

NZDJPY jest dziś jedną z najsłabiej radzących sobie par walutowych. Para nie zdołała pokonać 200-sesyjnej średniej kroczącej (fioletowa linia) i rozpoczęła cofnięcie. Na wykresie pojawiły się niższy szczyt sugerując utrzymanie trendu spadkowego. Kluczowa strefa wsparcia znajduje się przy 75,60. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót